SLEVOVÁ LAVINA

Slevová lavina

Chcete získat další slevu 20 000 Kč na vaši dovolenou? Nyní máte šanci. Stačí si závazně zarezervovat svou dovolenou v termínu od 28. 2. – 4. 3. 2018, odpovědět na soutěžní otázku a mít trošku štěstí.

TAHLE DOVOLENÁ BUDE BLUE STYLE

PRAVIDLA SOUTĚŽE
Podmínky účasti:

Zúčastnit soutěže se může pouze osoba starší 18 let žijící na území ČR, která v termínu od 00:00 hod 28. 2. do 23:59 hod 4. 3. 2018 uzavře smlouvu o zájezdu z nabídky First minute a zaplatí rezervační poplatek.

Další podmínkou je zaslání e-mailu, v jehož předmětu bude uvedeno “SLEVOVÁ LAVINA” , na adresu: soutez@blue-style.cz a v textu e-mailu bude uvedeno číslo závazné rezervace (smlouvy o zájezdu), jméno a příjmení soutěžícího a odpověď na otázku:  

“Kolik má cestovní kancelář Blue Style pro letní sezonu 2018 celkem klubových hotelů (hotelů s označením Blue Club nebo Croco Club nebo Blue Club a Croco Club)? ”

Na jednu smlouvu o zájezdu je možno zaslat pouze jeden soutěžní e-mail. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci CK Blue Style ani jejich rodinní příslušníci. Účastí v soutěži uděluje soutěžící souhlas CK Blue Style se zpracováním svých osobních údajů jednak pro účely soutěže a jednak k marketingovým účelům.

Soutěžní e-maily můžete zasílat nejpozději do 5.3. 2018 do 23:00, kdy bude soutěž i oficiálně ukončena.

Výherce:

Z obdržených soutěžních e-mailů vyhrává soutěžící, který splnil podmínky pro účast v soutěži a odpověděl na uvedenou otázku správně. Pokud je takových soutěžících více, pak z těchto soutěžících vyhrává ten, jehož e-mail byl CK Blue style doručen jako prostřední ze soutěžních e-mailů se správnou odpovědí. Pokud je soutěžních e-mailů se správnou odpovědí sudý počet pak se za soutěžní e-mail doručený jako prostřední považuje soutěžní e-mail dle následujícího vzorce: X = S : 2, kde X znamená pořadí doručení soutěžního e-mailu, který bude považován za doručený jako prostřední a S znamená počet všech soutěžních e-mailů se správnou odpovědí.

Pokud žádný ze soutěžících neodpoví správně na uvedenou otázku, pak vyhrává ten soutěžící, který bude svou odpovědí nejblíže správné odpovědi. Pokud je takových soutěžících více, pak z těchto soutěžících vyhrává ten, jehož e-mail byl CK Blue style doručen jako prostřední ze soutěžních e-mailů s takovou odpovědí. Pokud je takových soutěžních e-mailů sudý počet pak se za soutěžní e-mail doručený jako prostřední považuje soutěžní e-mail dle následujícího vzorce: X = S : 2, kde X znamená pořadí doručení soutěžního e-mailu, který bude považován za doručený jako prostřední a S znamená počet všech soutěžních e-mailů s takovou odpovědí.

Výherce soutěže obdrží od CK Blue Style slevu ve výši 20.000,- Kč z ceny zájezdu, jež je předmětem smlouvy o zájezdu, na základě které se soutěžící zúčastnil soutěže.

Výherce soutěže bude znám 9.3.2018 a bude kontaktován CK Blue Style na e-mailovou adresu, ze které byl CK Blue Style doručen výherní e-mail.

Vaše vyladěná dovolená u moře s CK Blue Style!