INFORMACE O POSTUPU DLE ZÁKONA Č. 634/1992 SB.6,

Blue Style k.s. tímto informuje ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, své zákazníky o možnosti řešení případného sporu vzniklého mezi Blue Style k.s. a zákazníkem mimosoudní cestou, a to prostřednictvím České obchodní inspekce. Blue Style k.s. tímto současně sděluje zákazníkovi internetovou adresu České obchodní inspekce jakožto subjektu mimosoudního řízení, která je následující www.coi.cz.

V případě sjednání zájezdu online je možné využít platformu řešení sporů online. Více informací o podmínách tohoto způsobu je pak uvedeno na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vaše vyladěná dovolená u moře s CK Blue Style!