Vízová povinnost Španělsko

Informace pro klienty, jejichž cestovní doklad vydala jiná země, než Česká republika.

Upozornění: níže uvedené údaje nejsou závazné a jsou pouze informativního charakteru a mohou se dle momentální situace měnit. Cestující se musí předem informovat na vízovou povinnost a podmínky pro vstup na území států, do kterých v rámci zájezdu cestují u příslušných zastupitelských úřadů. Cestuje-li cestující s cestovním dokladem vydaným jiným státem než jsou uvedené níže, je povinen se také informovat na údaje o pasových a vízových požadavcích daného státu, kterým byl cestovní pas vydán. Upozorňujeme, že lhůty pro vyřízení víz se mohou lišit (mimojiné i v souvislosti s požadovanými dokumenty/podklady pro jejich vyřízení), doporučujeme vždy s předstihem zažádat o jejich vyřízení. Stejně tak se může lišit i požadovaná minimální platnost cestovního dokladu/pasu od data návratu z dané země.

Země vydání cestovního dokladu Vízová povinnost
Bělorusko ANO
Čína ANO
Egypt ANO
Maroko ANO
Německo NE
Polsko NE
Rakousko NE
Rusko ANO
Slovensko NE
Sýrie ANO
Tunisko ANO
Turecko ANO
Ukrajina NE
Velká Británie NE
Vietnam ANO

Přehled států kde vízům není potřeba naleznete ZDE

Přehled států kde je vízům požadováno: ZDE

Další informace:

Na území Španělska/schengenského prostoru může pobývat přechodně bez víza:

  • občan EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska
  • občan/držitel pasu státu, se kterým byla uzavřena Dohoda o bezvízovém styku
  • držitel dlouhodobého víza „D“ na území kteréhokoli schengenského státu - toto vízum plní zároveň funkci schengenského (krátkodobého) víza
  • držitel povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území jiného schengenského státu a jehoz doba pobytu na území Španělska nepřekročí 3 měsíce během ½ roku
  • rodinný příslušník občana EU a držitel pobytové karty rodinného příslušníka občana Unie vydané podle čl. 10 směrnice 2004/38/ES nebo karty trvalého pobytu pro rodinné příslušníky vydané podle čl. 20 směrnice 2004/38/ES na území jiného členského státu Evropské unie, ale sám není občanem EU, a doba jeho pobytu nepřekročí 3 měsíce.

Na tomto Velvyslanectví mohou žádat o vízum pouze žadatelé s povolením k pobytu. Jedná se o víza pracovní nebo studijní, v žádném případě turistická. Podmínky jsou určeny podle typu víza a lhůty delší nez měsíc.

Vaše vyladěná dovolená u moře s CK Blue Style!