Vízová povinnost Maledivy

Informace pro klienty, jejichž cestovní doklad vydala Česká republika.

Upozornění: níže uvedené údaje nejsou závazné a jsou pouze informativního charakteru a mohou se dle momentální situace měnit. Cestující se musí předem informovat na vízovou povinnost a podmínky pro vstup na území států, do kterých v rámci zájezdu cestují u příslušných zastupitelských úřadů. Cestuje-li cestující s cestovním dokladem vydaným jiným státem než jsou uvedené níže, je povinen se také informovat na údaje o pasových a vízových požadavcích daného státu, kterým byl cestovní pas vydán. Upozorňujeme, že lhůty pro vyřízení víz se mohou lišit (mimo jiné i v souvislosti s požadovanými dokumenty/podklady pro jejich vyřízení), doporučujeme vždy s předstihem zažádat o jejich vyřízení. Stejně tak se může lišit i požadovaná minimální platnost cestovního dokladu/pasu od data návratu z dané země.

Kompletní a aktuální informace o režimech vstupu, zastupitelských úřadech a zdravotních dokladech (např. povinné očkování) naleznete na www.mzv.cz.
Informace pro klienty, jejichž cestovní doklad vydala Česká republika.

Maledivy

Občan ČR může na Maledivy cestovat na základě cestovního pasu, jehož doba platnosti přesahuje dobu pobytu v zemi alespoň o 6 měsíců.

Před vstupem do země není třeba vyřizovat vízum. Vízum je uděleno při vstupu do země bez poplatku na dobu 30 dnů všem návštěvníkům, kteří budou mít:

Prodloužení pobytu lze získat za 50 USD/den (prodloužení o 30 dní, možnost prodloužení o dalších 60 dní pobytu). V případě zájmu o pracovní pobyt je osoba povinna obrátit se na Ministerstvo lidských zdrojů mládeže a sportu a zažádat si o povolení k pracovnímu pobytu.

Od 1.1.2012 byla zavedena odletová daň 25 USD. Daň se platí na letišti v Malé a to buď v hotovosti nebo kartou.
Daň je povinná pro všechny kromě nezletilých. Na platbu dostane každý jednotlivec jak potvrzující ústřižek o zaplacení pro sebe, tak i do boarding passu. Některé letecké společnosti zahrnují tuto platbu do nákladů již při koupi letenky. V případě cestování s cestovní agenturou je povinností každého zjistit si, zda je o platbu této daně postaráno či ne.

Doporučujeme si před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Malediv, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/maledivy/cestovani/visa.html

Vaše vyladěná dovolená u moře s CK Blue Style!