Upozornění: níže uvedené údaje nejsou závazné a jsou pouze informativního charakteru a mohou se dle momentální situace měnit. Cestující se musí předem informovat na vízovou povinnost a podmínky pro vstup na území států, do kterých v rámci zájezdu cestují u příslušných zastupitelských úřadů. Cestuje-li cestující s cestovním dokladem vydaným jiným státem než jsou uvedené níže, je povinen se také informovat na údaje o pasových a vízových požadavcích daného státu, kterým byl cestovní pas vydán. Upozorňujeme, že lhůty pro vyřízení víz se mohou lišit (mimo jiné i v souvislosti s požadovanými dokumenty/podklady pro jejich vyřízení), doporučujeme vždy s předstihem zažádat o jejich vyřízení. Stejně tak se může lišit i požadovaná minimální platnost cestovního dokladu/pasu od data návratu z dané země.

Kompletní a aktuální informace o režimech vstupu, zastupitelských úřadech a zdravotních dokladech (např. povinné očkování) naleznete na www.mzv.cz.
Informace pro klienty, jejichž cestovní doklad vydala Česká republika.

Maledivy

Občan ČR může na Maledivy cestovat na základě cestovního pasu , jehož doba platnosti přesahuje dobu pobytu v zemi. Vzhledem k tomu, že země v nejbližším okolí (Indie, Srí Lanka) vyžadují platnost pasu až 6 měsíců, doporučuje se pro případ mimořádných událostí (např. hospitalizace) minimální platnost cestovního pasu 6 měsíců.

Před vstupem do země není třeba vyřizovat vízum. Vízum je uděleno při vstupu do země bez poplatku na dobu 30 dnů všem návštěvníkům, kteří budou mít:

Prodloužení pobytu lze získat za 50 USD/den (prodloužení o 30 dní, možnost prodloužení o dalších 60 dní pobytu). V případě zájmu o pracovní pobyt je osoba povinna obrátit se na Ministerstvo lidských zdrojů mládeže a sportu a zažádat si o povolení k pracovnímu pobytu.

Od 1.1.2012 byla zavedena odletová daň 25 USD. Daň se platí na letišti v Malé a to buď v hotovosti nebo kartou.
Daň je povinná pro všechny kromě nezletilých. Na platbu dostane každý jednotlivec jak potvrzující ústřižek o zaplacení pro sebe, tak i do boarding passu. Některé letecké společnosti zahrnují tuto platbu do nákladů již při koupi letenky. V případě cestování s cestovní agenturou je povinností každého zjistit si, zda je o platbu této daně postaráno či ne.

Doporučujeme si před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Malediv, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/maledivy/cestovani/visa.html

Vaše vyladěná dovolená u moře s CK Blue Style!