Vízová povinnost Egypt

Informace pro klienty, jejichž cestovní doklad vydala jiná země, než Česká republika.

Upozornění: níže uvedené údaje nejsou závazné a jsou pouze informativního charakteru a mohou se dle momentální situace měnit. Cestující se musí předem informovat na vízovou povinnost a podmínky pro vstup na území států, do kterých v rámci zájezdu cestují u příslušných zastupitelských úřadů. Cestuje-li cestující s cestovním dokladem vydaným jiným státem než jsou uvedené níže, je povinen se také informovat na údaje o pasových a vízových požadavcích daného státu, kterým byl cestovní pas vydán. Upozorňujeme, že lhůty pro vyřízení víz se mohou lišit (mimojiné i v souvislosti s požadovanými dokumenty/podklady pro jejich vyřízení), doporučujeme vždy s předstihem zažádat o jejich vyřízení. Stejně tak se může lišit i požadovaná minimální platnost cestovního dokladu/pasu od data návratu z dané země.

Občané České republiky potřebují pro cestu do Egypta cestovní doklad platný nejméně 6 měsíců po návratu z dané destinace.

Sdělení MZV ČR: Pokud občan ČR cestuje pouze do sinajských resortů Sharm El Sheikh, Nuwejba, Dahab či Taba, tak do 14 dní pobytu není zapotřebí víz. Pokud však chce cestovat z těchto resortů do Káhiry, resp. mimo Sinaj, musí si vízum zajistit.

Poplatek za vízum lze uhradit prostřednictvím Blue Style v ČR (ke dni zveřejnění této informace činí poplatek za vízum včetně jeho vyřízení uhrazený v ČR 800,- Kč/osoba) nebo po příletu do Egypta přímo na letišti u zástupců Blue Style (ke dni zveřejnění této informace činí poplatek za vízum včetně jeho vyřízení uhrazený v Egyptě 27 USD/osoba). Blue Style upozorňuje, že se výše tohoto poplatku může v závislosti na rozhodnutí egyptské vlády změnit. Cestující je přitom povinen uhradit poplatek ve výši platné ke dni úhrady vízového poplatku. Poplatek hrazený Blue Style obsahuje kromě víza i manipulační poplatek za obstarání vízových formalit. Je-li poplatek za vízum hrazen prostřednictvím Blue Style, pak v případě, že dojde ze strany egyptské vlády k navýšení poplatku za vízum, je zákazník povinen uhradit Blue Style doplatek odpovídající rozdílu mezi výší nově stanoveného poplatku a částkou 25 USD, kdy tento rozdíl bude následně převeden na CZK dle směnného kurzu stanoveného pro devizu střed Českou národní bankou ke dni úhrady doplatku. Konečná cena dále nezahrnuje pobytové taxy, jsou-li na místě vybírány.

< tabulkou lze posouvat do stran >
Země vydání cestovního dokladu Vízum lze získat na letišti v Egyptě, nebo na velvyslanectví v Praze Vízum požadováno z velvyslanectví v Praze
Bělorusko - ANO
Čína - ANO
Egypt - -
Německo ANO -
Polsko ANO -
Rakousko ANO -
Rusko ANO -
Slovensko ANO -
Sýrie - ANO
Tunisko - ANO
Turecko - ANO
Ukrajina ANO -
Velká Británie ANO -
Vietnam - ANO

Vaše vyladěná dovolená u moře s CK Blue Style!