Upozornění: níže uvedené údaje nejsou závazné a jsou pouze informativního charakteru a mohou se dle momentální situace měnit. Cestující se musí předem informovat na vízovou povinnost a podmínky pro vstup na území států, do kterých v rámci zájezdu cestují u příslušných zastupitelských úřadů. Cestuje-li cestující s cestovním dokladem vydaným jiným státem než jsou uvedené níže, je povinen se také informovat na údaje o pasových a vízových požadavcích daného státu, kterým byl cestovní pas vydán. Upozorňujeme, že lhůty pro vyřízení víz se mohou lišit (mimo jiné i v souvislosti s požadovanými dokumenty/podklady pro jejich vyřízení), doporučujeme vždy s předstihem zažádat o jejich vyřízení. Stejně tak se může lišit i požadovaná minimální platnost cestovního dokladu/pasu od data návratu z dané země.

Kompletní a aktuální informace o režimech vstupu, zastupitelských úřadech a zdravotních dokladech (např. povinné očkování) naleznete na www.mzv.cz.
Informace pro klienty, jejichž cestovní doklad vydala Česká republika.

Indie

Občan ČR může do Indie cestovat na základě cestovního pasu, platnost cestovního pasu by měla být alespoň 6 měsíců ode dne vstupu do Indie. Ke vstupu do Indie je potřeba cestovní pas ČR opatřený platným indickým vízem.

Všichni občané ČR potřebují ke vstupu do Indie, k tranzitu a k vycestování z Indie platné indické vízum. Indické vízum lze získat buď v klasické formě vízového štítku vylepovaného do cestovního dokladu příslušným zastupitelským úřadem Indie nebo za určitých podmínek formou elektronického turistického víza (tzv. eTV) obdrženého emailem. Vízum si musí občan ČR obstarat ještě před odjezdem do Indie, obdržet jej až při příjezdu na hraničním přechodu není možné. Vyřizování žádostí o víza trvá minimálně jeden týden, ale v některých případech může být tato lhůta delší.

Indické elektronické turistické vízum - eTV
Touto cestou lze žádat o jednovstupní vízum pro krátkodobou (do 30 dnů) turistickou nebo obchodní cestu do Indie. Žádost o elektronické turistické vízum se vyplňuje prostřednictvím webové stránky indianvisaonline.gov.in. Cestující jej obdrží elektronicky emailem. Žádost o elektronické turistické vízum se vyplňuje v angličtině. Rozhodnutí obdrží žadatel e-mailem do 72 hodin.

Součástí žádosti je platba poplatku ve výši přibližně 1.250,- Kč (odpovídající v přepočtu 49,20 USD). Poplatek se hradí přes internet výlučně debetní nebo kreditní platební kartou VISA nebo MASTERCARD.

Klasické indické vízum
Nemůže-li cestující splnit některou z výše uvedených podmínek, je třeba, aby požádal zastupitelský úřad Indie o klasické indické vízum, které se vylepuje do cestovního dokladu cestujícího ve formě vízového štítku. Žádost o klasické indické vízum se vyplňuje také prostřednictvím webové stránky indianvisaonline.gov.in (url: https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html). Pro Českou republiku je příslušným zastupitelským úřadem pouze Velvyslanectví Indické republiky v Praze. Vyřizování žádostí o víza trvá minimálně jeden týden, ale v některých případech může být tato lhůta delší. V žádném případě není možné obdržet indické vízum na hraničním přechodu na letišti v Dillí. Informace o ceně víza naleznete www.india.cz .

Doporučujeme si před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Indie, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/indie/cestovani/visa.html

Vaše vyladěná dovolená u moře s CK Blue Style!