Zimní dovolená 2018/2019 - změna dovolené zdarma - platí pouze pro Egypt

Zákazník, který si zakoupí zájezd z nabídky Exotika 2018/2019 v rámci nabídky First Minute do 31.10.2018 s odlety v období 1.11.2018 – 30.04.2019 a současně si v den odeslání objednávky zakoupí připojištění BlueComfort (pro všechny cestující uvedené na objednávce), získává zdarma výhodu: Možnost změny smlouvy o zájezdu do 7 dnů před plánovaným zahájením zájezdu.

Tato možnost změny se vztahuje na změnu termínu, ubytovací kapacity nebo cílové destinace, přičemž musí být zachována kategorie ubytovacího zařízení, typ ubytování a stravování, počet cestujících a délka zájezdu, to vše na základě nabídky ze strany Blue Style reflektující požadavek změny poptávané zákazníkem. Zároveň cena zájezdu dle změněné smlouvy o zájezdu musí být v minimálně stejné výši jako cena dle původní smlouvy. Výhoda zdarma nemá vliv na povinnost zákazníka doplatit rozdíl v ceně za zájezd dle původně sjednané smlouvy o zájezdu a dle změněné smlouvy o zájezdu. Blue Style učiní zákazníkovi nabídku na zákazníkem poptávanou změnu, pokud to umožní dostupnost ubytovací i letové kapacity.

Změnu smlouvy lze provést pouze na základě písemné žádosti zákazníka doručené Blue Style nejpozději do 7 dnů před plánovaným zahájením zájezdu , když tato písemná žádost musí být doručena následujícím způsobem: osobně na pobočku Blue Style nebo proviznímu prodejci Blue Style nebo poštou na centrálu Blue Style na adresu: Praha 8, Karolinská 1, PSČ 186 00 nebo emailem na emailovou adresu: zmenyzdarma@blue-style.cz , přičemž do shora uvedené lhůty nelze zahrnout den odletu.

Bude-li cena dle změněné smlouvy o zájezdu vyšší než cena dle smlouvy o zájezdu původní, je zákazník povinen doplatek ceny dle změněné smlouvy o zájezdu uhradit v termínech dle odst. 5.2. VSP a v případě změny smlouvy v době kratší než 45 dní před uskutečněním zájezdu v termínu dle odst. 5.4. VSP. V případě odstoupení od smlouvy o zájezdu změněné dle tohoto odstavce VSP je účtováno odstupné dle odst. 6.2. VSP z ceny dle změněné smlouvy o zájezdu.

Výhodu Možnost změny smlouvy o zájezdu zdarma nelze využít v případě Eurovíkendů a Exotiky a dalších vybraných destinací a produktů. Možnost změny smlouvy zdarma dle výše uvedených podmínek lze využít pouze jedenkrát na smlouvu o zájezdu. V případě další změny smlouvy o zájezdu je postupováno dle bodu 7.1., 7.2 VSP.

Podmínkou uvedené změny je písemná akceptace nabídky Blue Style na požadovanou změnu ze strany zákazníka. Výhoda Možnost změny smlouvy o zájezdu zdarma se vztahuje na zájezdy zakoupené z nabídky Exotika 2018/2019 nebude-li ze strany Blue Style uvedeno písemně jinak, přičemž tuto výhodu lze uplatnit pouze v rámci nabídky katalogu, z něhož byl zakoupen původní zájezd.

Vaše vyladěná dovolená u moře s CK Blue Style!