b'KosOkouzl vs krsn ple pi otevenm moi ivmalebnch zto-kch. Bhem prochzek olivovmi hji avinicemi uctte svest tto ndhern hornat krajiny. Objevte snmi panenskou produ zelenho ostrova, kter dch typicky eckou kulturou akde lid dodnes praktikuj tradin emesla jako tkalcovstv ahrnstv. Kos je proslul idky tyminovmu medu, kter koupte skoro vude.K os je tet nejvt ostrov souo- Msto bylo zaloeno vroce 366 p. Marmariletovisko le undher-strov Dodekansos, znmn. l., svou souasnou podobu zskalon psit ple spozvolnm vstu-pedevm jako rodit Hip- po niivm zemtesen vroce 1933,pem do moe. Marmari nabz iro-pokrataotce modern medicny.dky ktermu ale byly odkryty sta- kou klu vodnch sport ana hlavn Le vjihovchodn sti Egejsk- rovk pamtky. Centrum msta jetd je nkolik taveren, restaurac ho moe, cca 3,5 km od tureckhoeck soustedno kolem pstavu, jehoaobchod. Do hlavnho msta Kos pobe, aje nepoznamenan maso- dominantoujestedovkryt- je to cca17 km. vou turistikou. Okouzl vs takt kra- Santa Claus sk pevnost zdob vldy johanit. jina poho Dikaios se zapomenutmiSvat Basil bv pirovnvnNedaleko se nachz msk agora, Kardamenale na jihovchod-vesnikami ipestr historie ostrova.kn pat rovn Heraklv chrmnm pobe apo hlavnm mst je Samozejmost je velmi kvalitn olivo- kSantu Clausovi. Svtek mze 3.stolet p. n. l. Archeologicknejvtm letoviskem na ostrov. v olej ismsi bylinek akoen. Mstnprvnho ledna, kdy se vecku,muzeum vystavuje nejvzcnj sbr- Pvodn rybsk vesnika se zm-kuchai vm piprav nejen tradintedy ina ostrov Kos, ky vykopvek. Nejslavnjm expo- nila vmodern letovisko. Dominan-eck jdla, ale ilahdky mezinrodnpedvaj drky. ntem je mramorov socha Hip- tou je pstav, odkud vyplouvaj lod kuchyn. Nejlep ryb speciality vmpokrata, kter byla pravdpodobnna blzk sopen ostrov Nisyros. nabdnou vletovisku Mastichari, alezhotovena ji za jeho ivota. Vsou- VKardamen naleznete mnostv tak vhlavnm mst Kos. Tradinasnosti Kos nabz mnoho obchod,restaurac, taveren, bar aobchod. jdla na Kosu jsou stejn jako vcelmbar, taveren adiskotk. Na ob strany od letoviska se thne eckumusaka, tzatziki, souvlakidlouh psit pl, lemovan silnic.atd. Mstnm npojem je kanelada,Letoviskanealkoholick skoicov npoj. Lambipomalu se rozrstaj-Kefalosnad letoviskem, lecm Dkyrovinatmuternupodlc letovisko se nachz na vbkuna jihovchodnm pobe, se roz-pobe je nejastjm dopravnmlecm severozpadn od hlavn- prostr stejnojmenn horsk ves-prostedkem jzdn kolo, na nmho msta apostupn se stv jehonika nabzejc pekrsn vhled. mete podnikat vlety. Ostrov mpedmstm. Je idelnm mstem proVcentru letoviska se nachz ada velmi dobe znaenou s cykloste- vechny, kte vyhledvaj klid upk- obchdk, restaurac, bar akav-zek. Ideln poloha Kosu vybz klod- n psit ple spozvolnm vstu- ren. Pl je psit, lze vyut irokou nm vletm na okoln ostrovy adopem, ale zrove chtj mt zbavunabdku vodnch sport. Kefalos je Turecka.na dosah. Letovisko m velmi dobrjako stvoen pro klidnou rodinnou spojen shlavnm mstem pmst- dovolenou.Koshlavn msto skmi autobusy. Ulice vedouc do Stejnojmenn hlavn msto je p- msta Kos je lemovan spoustouPsalidizejmnau mladch jemnou smsic starovk kulturytaveren aobchdk acesta pkypr, jednotlivc askupin je obl-amodernho ivota. A zde zamtedo centra trv cca 20 minut. Tatoben klidn letovisko Psalidi, je je kamkoli, vude narazte na minulost.oblast je ideln pro vlety na kolech. pedmstm hlavnho msta. Pl je 64 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'