b'AgadirDlouh, irok arovn psit pl, kter doslova vyzv ke slunn, ale tak kmovm hrm i badmintonuto je jedna zhlavnch pednost letoviska Agadir. Vlny Atlantskho ocenu, jen omv zdej pobe, pitahuj nruiv plavce imilovnky vodnch sport. Vstup do vody je velmi pozvoln, tud se zde mohou bezpen osvit idti aneplavci. Agadir vak nabz mnohem vc!P erla marockho pobe, nej- jen tak vnmat ivot zdejch obyva- Pta doloblbenj letovisko vMaro- tel. Vletovisku panuje pjemn kli- Vcentru Agadiru je zk pruh parku, ku, vs okouzl nejen irokou,ma, ocen m tmavou barvu avel- vnm najdete pta voliry, mini-ale hlavn dlouhou pl sjemnmmi pozvolna se svauje do hloubky.zoo, vodopd adtsk hit. zlatavm pskem. Toto msto tvoPl je irok, psit, ist ahlavn dokonal kontrast spanoramatickmBerbersk whisky cca 5 km dlouh. Tm kad hotelVlety dookolpedhm Atlasu aspolu svnmi,m svoji vyhrazenou st. Kdispo- Zatoute-li po odlinm prosted, linoucmi se ze stylovch restauracMaroan neholduj alkoholu.zici jsou ipjovny se sportovnmnemuste cestovat daleko. Jen kou-svynikajcm jdlem, vs utvrd vtom,Vbarech popjej zelen ajvybavenm. sek od Agadiru naleznete adu ryb-e dovolen bude pln nevednchserstvou mtou, alespo tiskch vesniek azliv splemi, kde zitk ae jste si vybrali sprvnlky denn. Prvn je siln jakoKasbah nen vdohledu jedin hotel. Vydte-li msto kodpoinku.ivot, druh sladk jako lskaStarobyl kamenn pevnost, nach- se do vnitrozem, uchvt vs barev-zejc se na vrcholu kopce, domi- nost krajiny tzv. Rajskho dol, exo-Agadir atet lehk jako smrt.nuje celmu mstu aztoce. Bylatick palmov soutsky, ze kter se Nejznmj marock letovisko levystavna v16. stolet aumoo- po klikatch silnikch dostanete a na pobe Atlantiku. Msto pojme- vala vhled na portugalsk vojen- kseznnm vodopdm. Divok p-novan Agadir, berbersky opevn- sk pozice. Po zemtesen vroceroda zde psob pjemnm auklid-n spka, bylo zaloeno roku 15051960 byla kasbah tm zniena. Jejujcm dojmem, bujn vegetace portugalskmi moeplavci na mstobvod byl nsledn opraven. Vsou- po cel rok pitahuje rzn druhy pvodn rybsk osady. Koncemasnosti slou pouze jako turistickptactva. Nezapomenuteln je tak 16. stolet bylo dobyto vznamnmatrakce amsto sndhernou vyhld- berbersk trh vImouzzeru. Bhem marockm vldcem apot dosta- kou na zliv Agadiru apoho. Pev- cel cesty vs bude provzet barevn lo podobu opevnnho msta. Jenost je viditeln zdlky ana prvnpoho aarganov stromy. Budete-dleitm pstavem avvozcempohled vs zaujme obrovsk arabskli mt tst, uvidte koz stda, kter sardinek, vsouasnosti m pesnpis AllhNrodKrl, poskl- budou vkorunch strom. 600 000 obyvatel. Nachz se zdedan zblch kamen na strni podProdn rezervace Massa disponu-tak mezinrodn letit Al Massi- n aveer ndhern zc nad vlnamije rozmanitou prodou aspoustou ra. Msto, kter se pyn kvalitnmipotemnlho ocenu. ptactva azve. Mon spattejed-hotely, bylo po niivm zemtese- noho znejvzcnjch ptk svta n vroce 1960 znovu vybudovno.Expoziceibise skalnho. Cestou do Essaoui-Vznikly zde dobr nkupn monosti,Mmoire dAgadir ry se seznmte spoben krajinou, ato na triti ivtypickch krmcch,Vmuzeu, nachzejcm se vzahra- budete projdt kolem bannovch nabzejcch mstn produkty. Me- d dOlhao, jsou vystaveny zajmavplant. Nezapomete ani na Tiz-te posedt vtulnch restauracchfotografie msta zdoby ped aponit, opevnn msto znm vrobou aosvit se mtovm ajem neboniivm zemtesen. stbrnch berberskch perk. 622 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'