b'MAROKO Poznvac okruhyMARRAKATLANTSK OCEN VolubilisRabat FesCasablanca Meknes IfranMAROKOMarrak Tineghir ErrachidiaEssaouira Ait Erfoud Krlovsk sultnsk mstaBenhaddouOurzazate 1. DEN: PLETAGADIR. Plet na letit vAgadiru. Transfer, veee Agadir Taroudant anocleh vhotelu vAgadiru.Zagora 2. DEN: AGADIRMARRAK - CASABLANCA. Sndan aodjezd do Marrake, erven perly jihu. Nvtva palce Bahia vyzdobenho pekrsnmi tuky acedrovmi devoezbami, obd apejezd do nej-vtho marockho mstaCasablanca. Zastvka umeity Hassana II. (vnitn prostory pojmou a 25 tisc lid). Meitu si prohldnete zvenku abude zde prostor na voln as. Veee anocleh vhotelu.AIT BENHADDOU 3. DEN: CASABLANCARABAT - MEKNES. Po sndani odjezd do hlav-nho msta, Rabatu, kde jsou na programu krlovsk palc, Hassano-va v (minaret meity, kter nikdy nebyla dostavna), mauzoleum Mohameda V. apevnost, tzv. Kasbah des Oudaias. Pejezd do msta Meknes, kde bude obd. Nsleduje prohldka msta. Zastvka uBab El-Mansour, co je rozhodn nejkrsnj brna vMaroku. Prochzka kolem vodn ndre Agdal. Veee anocleh vhotelu.4. DEN: MEKNESVOLUBILISMOULAY IDRISSFES. Po sndani vs ek pejezd kruinm mskho msta Volubilis, kter pedstavo-val nejodlehlej anejvzdlenj zkladnu msk e. Vposvtnm mst Moulay Idriss Zerhoun uvidte skvostn mauzoleum Mou-lay Ismal (pouze zvenku, je toti pstupn vhradn muslimm). Nsleduje pauza na panoramatick vhled na cel msto. Nvrat do Meknes, (obd) apejezd do jednoho znejstarch anejkrsnjch marockch mst, do Fesu, vnm spatte stedovk imodern sou-asnost. Veee anocleh vhotelu.FES MARRAK 5. DEN: FES. Po sndani pejezd ke krlovskmu palci, od nj nsle-duje prochzka idovskou tvrt. Pot vs ek pejezd na vyhldku VOLUBILIS RABAT nad Fesem, od kter zamme do mediny, kter je proslul Kairun-skou univerzitou (nejstar univerzita na svt), ado nejstar sti Fesu kbrn Bab Boujeloud (dvoubarevnmodr azelen). Nvtva medresy Bou Inania (kola spojen se studentskmi ubytovnami), souku akoeluny. Vn si mete zakoupit uniktn koen vrobky. Zastvky uKairunsk meity ahrobky Moulaye Idrisse II., kter pat mezi nejvznamnj marock poutn msta. Po obd nsleduje pro-chzka soukem, veee vhotelu anocleh.6. DEN: FESMARRAK. Po sndani cesta do msta Ifran (horsk stedisko salpskmi vilami, krlovskm palcem auniverzitou) aAzrou (berbersk msto). Obd vtradin marock restauraci cestou do Marrake. Veee anocleh vhotelu.7. DEN: MARRAK. Sndan. Prohldka msta se zastvkou udomi-nanty msta, meity Koutoubia zroku 1195, aprochzka zahradou Menara z12. stolet solivovmi hji avodn ndr. Zahrady Mena-ra jsou velmi oblbenm mstem zdejch obyvatel. Obd vhotelu. Voln as aveer prohldka nmst Jemaa el-Fna, zakonen tra-MEKNES din marockou vee sfolklrn show (vrmci pln penze). Nocleh vhotelu.8. DEN: ODLET - AGADIR. Po sndani nvrat do Agadiru. Transfer na CENA ZAHRNUJE: DLEIT INFORMACE:letit aodlet. Letenka tam izpt CK Blue Style si vyhrazuje Transfer z/na letit avprbhuprvo na drobn odchyl- VOLUBILISokruhu ky od plnovanho pro- Sluby esky mluvcho delegta gramu okruhu. Upozorujeme na Vstupy do historickch pam- skutenost, e uveden progra-tek (krom meity Hassana II.my jsou orientan aharmono-vCasablance) gram prohldek me bt aktul- 7 noc ve 4* hotelu splnou pen- n zmnn. Minimln poet osobz (npoje nejsou zahrnuty vcenpro uskutenn zjezdu je 10. zjezdu) nebo polopenz (obdy, npoje amarock veee sfolk-lrn show nejsou zahrnuty vcen)Vce info na www. blue-style.cz620 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'