b'Zkladn informace MAROKOasov rozdl-1 hod vdob letnho asu-2 hod vdob zimnho asuMna Elektrick naptmarock dirham 220 V1 MAD = 100 centim (msty 110 V)Hlavn msto Oficiln jazykRabat arabtina, berbertinaPRMRN TEPLOTY BHEM ROKUIV V VI VII VIII IX22 19 25 20 27 21 27 21 26 22 24 22Jde odenn teploty amaj orientan charakter. Poas vdestinacch se me zmnit Cestovn pas, vzum altek je zcela zakzn, nap. zbranvzvislosti na vnjch vlivech, kter nememe ani ovlivnit, ani pedpokldat pedem.Dritel cestovnch pas R nepo- astelivo, omamn apsychotropn tebuj ke vstupu do Maroka vzumltky, dokonce inkter druhy zv-pro pobyt nepesahujc 90 dn. Keat. Vvoz deviz ve form banko- MAPAvstupu do Maroka mus bt obanvek, jejich hodnota by pi vmn R vybaven cestovnm pasem splat- pesahovala 100000 MAD, je teba nost nejmn 3 msce od vstupu nanahlsit na celn sprv pi vstupu zeRabatmarock zem. zem. Vvoz mstn mny je povolenMAROKOjen do ve 2000 MAD. Zkaz pla-Celn adevizov pedpisy t pro vvoz fauny aflry. OmezenATLANTSKMarrakMarock celn orgny maj prvo ov- je t vvoz zkamenlin (i ozdob- Essaouirait upijdjcch turist jejich finan- nch nerost ahornin)bezcelnOCENn zajitn pro pobyt vMaroku aprolze vyvzt maximln 10 ks. Agadirvycestovn ze zem. Za minimln stku se zpravidla povauje 20 USDPle, slunenkyALRSKOna osobu aden. Marock celn ped- alehtkapisy dovoluj bezceln dovoz obleenMaroko m nkolik tisc kilometr apedmt osobn poteby. Ome- dlouh pobe, jeho relif je rz-zen se vztahuj pedevm na tabknorod. Ple bvaj zpravidla psit (max. 200 g zpracovanho tab- abu veejn, nebo patc konkrt-ku), alkohol (1 lhev vna, max. 1l),nmu ubytovacmu zazen (lehtkaMAURITNIEostatn alkoholick npoje (1 lhev,aslunenky jsou zde zpravidla kdis-max. 1 l), parfmy (1 balen parfmu,pozici zdarma). Na pobe Atlantsk-max. 150 ml) atoaletn vody (1 balen,ho ocenu jsou krsn dlouh ple max. 250 ml). Druh lku amnostvsjemnm pskem. Je teba si uvdo-mus odpovdat pedepsan osobnmit, e koupn vocenu je odlin poteb, vppad zvltnch dru- od koupn vmoi. Atlantsk ocen h je doporueno mt potvrzen odvelmi ovlivuje poas vjednotlivch lkae (vanglickm i francouzskmletoviscch, atud se me vprb- DLEIT KONTAKTYjazyce). Dovoz nkterch pedmthu dne nkolikrt zmnit. Velvyslanectv R vRabatu Velvyslanectv Marockho Ambassade de la Rpubliquekrlovstv vPrazeTcheque Mickiewiczova 254/6Avenue Mohammed VI, 10 160 00 Praha 6Hradany Rue Ait Melloul, Villa Merzaa +420 233 325 65610000 RabatSouissi sifamapragu@iol.cz+212 537 755 420 Provozn hodiny:rabat@embassy.mzv.cz 9:0015:00 (PoP)www.mzv.cz/rabatKompletn aaktuln informace oreimech vstupu, zastupitelskch adech azdravot-nch dokladech (nap. povinn okovn) naleznete na www.mzv.cz.POBYTOV TAXAVMaroku je vybrna povinn pobytov taxa. Je splatn vhotovosti vms-t pobytu. Aktuln informace ojej vi naleznete na www.blue-style.czMNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 619'