b'MAROKO Popis destinaceSouznn t kulturMaroko pat knejkrsnjm, nejpvtivjm anejotevenjm zemm arabskho svta. Navzjem se zde propltaj ti kulturyevropsk, africk aarabsk. Pozoruhodn zem pln barev, prosycen vn mstn vynikajc kuchyn, vs uchvt natolik, e nvrat do n bude pro vs samozejmost. Maroko je zem, kter vs pijme vdy sotevenou nru. Pokud se rozhodnete pro poznvac zjezd, ek vs spousta jedinench zitk.M arock krlovstv smottemkem. Maroan asto mluv smsr. Zpotravin si turist voz zMaroka Bh, vlast akrl je zemfrancouztiny aarabtiny. Protoeolivov aarganov olej, oblben je mnoha barev, tisce vn,cca 25 % obyvatelstva mluv pouzetak koen, hlavn afrn, citrnov chut azvuk, kter se nedaj pe- nkterm zberberskch dialekt,zavaenina amed.nst slovy, fotografiemi ani doku- stala se berbertina druhm oficil-mentem,musseosobnzat.Ohroen elma nm jazykem. MnaMaroko, nejzpadnj stt na severu1 marock dirham (MAD) = 100 cen-Afriky, je jednm zmla mst, kter siNrodnm zvetem Maroka jeKuchyn tim, vnkterch mezinrodnch zatm uchovvaj svj nezamnitel- berbersk lev. Vzajet pevMarockkuchynjestejnjakohotelech jsou akceptovny voln n pvab poutn zem, proplete- pouhch nkolik destek kus.marock zem: rozmanit, pestro- smniteln mny, pedevm EUR n silnmi arabskmi vlivy, islmemSamci dorstaj dlky a 3,3 mbarevn, pln vn achut. UritaUSD.aevropskou kulturou. Najdete zdeav kolem 250 kg! ochutnejte tradin kuskus, kter se starobyl krlovsk msta, kouzelnpodv smasem azeleninou, atakPracovn aprodejn dobabazary, nejstar univerzitu na sv- pastillukol, vnm je nakombi- Pracovntdenzanv pond-t, ojedinl poutn scenrie, ste- novno nadrobno nakrjen drbel akon vptek. Sobota anedle domosk pobe, Atlantsk ocenmaso, petrelka, vejce natvrdo, man- jsou dny volna. Vtina obchod je atyi horsk psma se zasnen- dle amed. Poten zdalho tradi- vak vsobotu otevena. Vptek, kte-mi vrcholky Vysokho Atlasu. Maro- nho pokrmu tajine (tan) tak neo- r je dnem velk modlitby (od 13.00), ko od Evropy dl irok Gibraltar- dolte. Pipravuje se vkameninovchmohou bt nkter obchody odpole-sk prliv. Pvodnmi obyvateli jsoui hlinnch ndobch skuelovitmdne uzaveny. Obvykl pracovn doba Berbei, pochzejc ze saharskchvkem. Nejbnj sladkost je sef- je od 9.00 do 12.30 aod 14.30 do pln. Jsou to velmi iv, inorodfa (sladk kuskus) arov pudink.18.30. Vobdob ramadnu je pracov-lid, odlin od zbytku obyvatelstva.Oboj se dochucuje skoic, rozinka- n doba krat. Ceny suvenr vmedi-Stejn jako oni jsou vak pvtivmi, mandlemi akvtinovou vodou.nch nejsou pevn, smlouvn je tedy aochotn.Populrn jsou ikab-el-ghzal (gazelbnm mstnm koloritem.rohy). Nevhejte ochutnat marock e aj (ataj), ktermu se k marockElektrick naptednm jazykem je arabtina. Jed- whisky, i siln nlev zmty (nana).Na vtin mst je vzsuvce nap-nn varabskm jazyce, nebo jehoPodv se vkovovch konviccht 220 V. Pesto se me stt, e alespo sten znalost, jsou veli- analv zvky do malch skleni- vnkterch odlehlch stech zem ce cenny. Francouztina je nejfre- ek (aby na povrchu pnil). Kva jeme bt napt 110 V. Tamn zsuv-kventovanjm obchodnm jazy- kdostn vude aje veobecn dob- ky jsou kompatibiln snaimi.618 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'