b'Vlety SICLIEPopisy vlet jsou pouze informan anezvazn. Bli info ojejich programu obdrte vdestinaci. Vlety jsou organizovny pi naplnn minimlnho potu zjemc (konkrtn poty budou upesnny vdestinaci).Vlety Vce na www.blue-style.czCESTUJTE A POZNVEJTEEtna jc bod horskho hebenu, co zaruujeFakultativn obd, nkupy nebo nvt-chvatn vhledy na vrchol dmajc sopkyva bahennch koupel stermln vodou, Etny anedalek pobe Kalbrie. Taormi- kter ostrov proslavily. Vodpolednch na vd ekm za jejich stavitelsk umnhodinch odjezd smrem na Mito, kde aza nejkrsnj prodn divadlo na svt,mete obdivovat IFaraglioni, Scoglio kter pochz ze 3. st. p. n. l. (vstup nendelle Sirene, Piscina di Venere aGrotta zahrnut do ceny vletu). Dle uvidte ste- del Cavallo. dovk sicilsk palc Corvaja, kter vznikl v10.stolet apvodn byl postaven Ara- SyrakusyNotoby. Na hlavnm nmst Piazza del Duomo se nachz katedrla, kter byla postavena kolem roku 1400 apozdji prola rene-sann pestavbou. Budova m pdorys latinskho ke. Ped katedrlou je barokn fontna ze 17.stolet. Cena vletu nezahr-nuje vstup do eckho divadla, cca 8 EUR/dospl osoba. Dti do 18 let aosoby star 65 let zdarma.LipariVulcanoOdjezd na Etnu, nejvy aktivn vulkn vEvrop. Bhem vstupu poznte rzn druhy vegetace. Kvtinov arodn cit-rusov hje, vinice, ovocn stromy asady, katanov, bukov ismrkov lesy se ty a knejvymu bodu. Nkde si pipadte jako vpouti, msty je lva zarostl kei jalovce akozince sladkolistho. Nvtva vyhas-lch krter Silvestri ve vce 2000m n. m. Pedpokldan pjezd do Giardini Naxo-su je cca ve 13.30 hod. Doporuujeme ssebou tepl obleen apohodlnou obuv (polobotky). Odjezd do Syrakus. Nvtva zan vNea-polskm archeologickm parku, nejcha-Siclie: Taormina rakteristitj sti starho eckho ms-ta (eck divadlo, skaln masivy Latomia del Paradiso a Dionsovo ucho). Pokra-ovn do Ortygie spozstatky nejstar-ch eckch staveb. Nejvt vjimenou Odjezd do pstavu Milazzo, nalodnpamtkou Ortygie je katedrla Duomo aodplut do Lipari. Zastvka upsta- Santa Maria delle Colonne, kter se ty vu Marina Lunga, fakultativn nvtvana nejvym bod poloostrova. Jednm archeologickho nalezit nebo starhoznejznmjch mst vOrtygii je fontna msta. Kolem poledne odjezd na okrunArethusa. Sladkovodn pramen tvo bazn plavbu podl Lipari, kde objevte kouzel- srostlinami papyru, nachzejc se na velk Vrannch hodinch se vypravte do his- n ztoky astrm tesy svelkou pale- terase svhledem na moe. Pot navt-torickho msteka Taormina. Le natou barev. Pjezd na Vulcano, prohld- vte starobyl barokn msto Noto, jedno vysokm kopci atvo posledn vynva- ka starobyl jeskyn Grotte dellAllume.znejdleitjch na Siclii. MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 613'