b'Popis destinace SICLIEPalermo MessinaSantAlessio SiculoLetojanniTaorminaSICLIE Giardini NaxosCATANIALicata CassibileNotoSTEDOZEMNMOEjen mal msto, kter se vpodstatje psito-oblzkov. Nechyb pro- ostle aktivn sopen ostrovy, tedy skld zjedn ulice (Corso Umber- menda, restaurace, kavrny, ban- vrcholky sopek vynvajc nad hladi-to I.), kde se nachz ihlavn nms- ka ani obchdky. Milovnci pamteknu. Nejmlad st, Vulcanello, vznik-t, nkolik kostelk ahistorickchmohou obdivovat mansk domyla teprve vroce 183p.n.l.budov. Krom prochzek mstnmiapalce atak neogotick kostel ulikami, kde si pipadte jako ztra- Chiesa di San Giuseppe.SantAlessio Siculopvabn ceni vase, anvtvy pamtek seletovisko se nalz na severovcho-mete vnovat isportovnm akti-Messinale na nejvchodnj- d Siclie, 12 km severn od starobyl vitm. Na plch jsou kdispozicim cpu Siclie aje tak pomyslnouTaorminy. Vhodou je dobr doprav-vodn sporty amstn ztoky nabzejvstupn branou ostrova. Toto staro- n spojen. Zdej pobe lemuje ideln podmnky pro norchlovnbyl msto bylo zaloeno v8. sto- promenda sboskm vhledem apotpn. Po odpoinku na plchlet p.n.l. eckmi kolonisty. Dkyasmnoha restauracemi, obchdky doporuujeme navtvit golfov hi- vhodn strategick poloze bylaabary. Nechyb minimarket, lkrna t Picciolo Golf Club. Zdej greenMessina vdy vznamnm doprav- ani dtsk hit. Skvostn je hrad m 18 jamek apyn se vhledem nanm uzlem aje tomu tak dodnes.Castello di SantAlessio na skalnatm majesttn sopku Etnu. Nabz toti jak bohat kulturn vyi- ostrohu nad moem. Rozmanit pl-t, historick pamtky, tak izbavu,e vokol pokrv psek, ale ikamn- Cassibilesympatick mste- nkupy anon ivot. Ve mst jeky. Objevte rovn tesy ideln ke ko snkolika restauracemi, barymnoho restaurac akavren. Hlavnnorchlovn apotpn.aobchody se nalz na vchodnmmessinskou specialitou je meoun, pobe Siclie. Od slavnch Syrakusobvyklepodvans aghiotta, Nototato barokn perla se nalz ho dl pouhch 20 minut jzdy, odlahodnouomkouz piniovchna jihovchod, 32 km od Syrakus. letit vCatanii 45 minut. Nedalekook, esneku, bazalky arajat.Ze vech sicilskch mst psob nej-centra Cassibile se rozprostr dlouhZrovna tak byste si nemli nechatjednotnjm dojmem. U od prvn psit pl Fontane Bianche, kterujt vynikajc gelateria pasticce- chvle osln medov lutouarchi-pat knejkrsnjm na celm ost- ria, tedy cukrrny, kde se pipravu- tekturou, pochzejc pevn ze rov. je vyhlen pochoutka pignolata.17. a18. stolet. Nen divu, e Noto Dominantou Messiny je na nmstajeho ndhern stavby byly vroceLetojannitoto poklidn letoviskoPiazza Duomo katedrla z12. stolet.2002 zapsny na Seznam svtovho se nachz jen 7 km od ndhernhoMessina je skvlm vchozm bodemkulturnho ddictv UNESCO. Nejv-msteka Taormina se skvostnmpro poznvn Siclie. Zmsta Milaz- znamnj pamtkou je monumen-amfitetrem aboskm vhledemzo, je se nachz jen nkolik kmtln katedrla San Nicol di Mira na na sopku Etna. Kdysi bvalo ryb- zpadn od Messiny, mte monostnmst Municipio. Pape Benedikt skou vesnic, barevn loky tu vakse vydat kLiparskm ostrovm, kamXVI. j ped lety propjil estn titul lze spatit ivsouasnosti. Zdej pllod vyplouvaj nkolikrt denn. Jdebasilica minor (men bazilika). MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 607'