b'Vlety KALBRIEPopisy vlet jsou pouze informan anezvazn. Bli info ojejich programu obdrte vdestinaci. Vlety jsou organizovny pi naplnn minimlnho potu zjemc (konkrtn poty budou upesnny vdestinaci).Vlety Vce na www.blue-style.czCESTUJTE A POZNVEJTECapo VaticanoTropea Santuario di Santa Maria dellIsola, kterzastvkou tohoto vletu je Vulcano, ost- Pizzoje vybudovan na velk skle vmoi pedrov sry, kde budete mt monost relaxovat mstem. Poobdvte vrestauraci. Odpo- vhork, bahenn koupeli.ledne nsleduje odjezd do stedovkhoCena vletu nezahrnuje povinnou da msteka Pizzo. Msto je znm pro vro- cca1,5EUR/osoba a zpten cestu auto-bu domc zmrzliny. Dle se mete titbusem cca10EUR/osoba.na prohldku Aragonskho hradu, kde byl uvznn apopraven Gioacchino Murat,Non Strombolivagr Napoleona. Dle navtvte Muze-um moe akostel Piedigrotta (vstup nen zahrnut vcen), kter je vybudovan ve skle. Pot zamte do centra msta Piz-zo, kde vhistorickm obchod Belvedere ochutnte proslul Tartufo (lan). Nejedn se vak ohoubu, ale otypickou zmrzlinu, dezert, kter pochz pmo zPizza. Cena vletu nezahrnuje vstup do skalnho kostela Piedigrotta, cca 2,50 EUR/dospl osoba. Dti do 6let maj vstup zdarma.Liparsk ostrovy Lodnvletk malmuostrovu,kter pat kLiparskmu souostrov. Toute vidt krsn zpad slunce adechberou-c vbuchy inn sopky Stromboli? Pak se snmi vydejte na tento vlet, kdy se ccapo90minutch dostanete pmo kostrovu Stromboli. Navtvte msto, kte-r vm poskytne naprosto nevedn zi-tek, auvidte, jak vprudkm svahu stk lva pmo do moe (erupce se opakuj cca kadch 20 minut). Pozorovn vbuch je velmi atraktivn amete si tak vychutnat Lodn vlet. Pekvapiv krsn avelmitu pravou, romantickou atmosfru. Pot rozmanit ostrovy jsou zcela prvem nabudete mt as si prohldnout msto, dt si seznamu svtovho ddictv UNESCO.kvu anavtvit nkter zmstnch obchd-Prvn zastvkou tohoto vletu bude ms- Jejich sopen pvod na nich zanechalk. Cena vletu nezahrnuje povinnou da teko Capo Vaticano, kde budete mocizcela jist okouzlujc prvkypsit plecca1,5EUR/osoba. obdivovat nedotenou produ, przransernm pskem, doutnajc krtery, skal-moe achvatn vhledy do okol. Navt- nat pobe apekrsnou krajinu. Prvn vte historick statek Delizie Vaticane dizastvkou je Stromboli, mal ostrov, kte-Tropea sochutnvkou typickch kalbrij- rmu dominuje 900 m vysok, aktivn sop-skch produkt (med, smetana, vrobkyka. Dle poplujete na ostrov Lipari, nejvt-zproslul erven cibule apod.). Nsleduje zLiparskho souostrov. Lipari je velmi odjezd do msta Tropea, kter poskytujesympatick aiv msto szkmi ulikami ndhern vhledy na Tyrhnsk pobeahistorickmi domky. Najdete zde spous-azrove pat knejmalebnjm kalbrij- tu obchdk se suvenry, dobr restaura-skm mstm. Star msto je vybudovnoce, bary akavrny. Mezi zajmavosti toho-na skalnatch tesech, pod ktermi se roz- to msta pat opevnn akropole nebo kldaj krsn psit ple. Uvidte kostelmalebn pstav Marina Corta. Posledn MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 605'