b'Popis destinace KALBRIEKALBRIEZambrone BriaticoLamezia TermePargheliaLAMEZIA TERMEPizzoTropea Santa DomenicaCapo Vaticano San NicoloNicotera MarinaSTEDOZEMNMOEnm pstavem, ze kterho je mon azrove si uvat historie vjdru Zambronestoj vsamm ste-si udlat vlet a na Liparsk ostrovymsta. Zdej dominantou je hraddu Costa Degli Dei (Pobe boh). aksopce Stromboli.Murat, vnm byl vznn anslednLetovisko se nachz na kopci vyso-popraven Napoleonv vagr Gioa- km cca222m aje obklopeno nd- Capo Vaticanotradin jihoital- cchino. Zajmavost je kostel Pie- hernou zelen, olivovmi hji anabz skou atmosfru naleznete vtom- digrotta vytesan do jeskyn. Byljedinen vhledy do okol aneza-to nedvno objevenm turistickmpostaven neapolskmi nmonkypomenuteln zpady slunce. Krom stedisku. Prv Capo Vaticano jejako podkovn Bohu za to, e sezemdlstv je zde hlavnm pjmem ideln pro odpoinek, romantikuzachrnili pi ztroskotn lodi. Mstocestovn ruch. Hotely se nachze-arodinnou, nim neruenou dovo- je velice dobrm vchozm bodemj vsti Marina, kter je vblzkosti lenou. Podle odbornk se jednpro vlety do okol. Vblzkosti semoe aple. ojednu zprodn nejzachovalej- nachz lzesk msto Crotone, ch oblast Itlie. Krom asnmsto, kde Pythagoras zaloil svou Pargheliavesnika Parghelia le prody akilov istho moekolu.vprovincii Vibo Valentina arovn zstal zachovn itradin jihoitalskpat do Costa Degli Dei (Pobe-styl ivota. Pro letovisko jsou typick San Nicolopouhch 8 km od boh). Vokol je mon navtvit majky, kter se zde dve stavly jakomsta Tropea a4 km od mysu Capooblben letoviska Tropea aZamb-ochrana proti pirtm. Pro nvt- Vaticano le vesnika San Nicolo.rone nebo historick msteko Piz-vu historickch pamtek je monZmstnch pl sjemnm pskemzo. Mon je tak vlet na Liparsk navtvit blzkou Tropeu.bl barvy je nejpopulrnj Grotti- ostrovy, kde lk stle aktivn sopka celle. Krom potpn anorchlo- Stromboli. Pizzookouzlujc msto oz- vn se mete vnovat rznm en sluncem, poloen na tesuvodnm sportm nebo si zahrt nad Tyrhnskm moem. Moderntenis i golf.lokalita, obklopen vysokmi skla-mi, ndhernmi plemi aprzra-Santa Domenicajednou zatrak-n istm moem. Letovisko znmc romantickho letoviska je psit rybskm prmyslem je proslulpl Baia di Riaci, kde vmoi hned nejen specialitami zryb, ale islav- ubehu stoj obrovsk skla snko-nou italskou zmrzlinou Tartufo, kte- lika jeskynmi, ktermi lze proplou-r zde m dlouholetou tradici. Ms- vat aobdivovat tesy. Knvtv to pln uliek vedoucch kmoi jezvou mstn restaurace, nechyb ani dokonalou kombinac toho, jak tr- supermarket. Mete sednout na vit dovolenou odpoinkem uisthovlak avydat se na vlet. Tropea se andhernho kalbrijskho pobe- nalz 5 km odsud.MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 599'