b'Zkladn informace ITLIEasov rozdldnMna Elektrick napteuro 220 V1 EUR = 100 centHlavn msto Oficiln jazykm italtinaPRMRN TEPLOTY BHEM ROKUIV V VI VII VIII IX22 17 26 20 29 23 30 25 26 23 22 21Jde odenn teploty amaj orientan charakter. Poas vdestinacch se me zmnit dobu plnovanho pobytu na ze- inou se poskytuje komplet, 2 lehtkavzvislosti na vnjch vlivech, kter nememe ani ovlivnit, ani pedpokldat pedem.m Itlie. Obansk prkaz slou+ slunenk, za cenu cca 68 EUR jako cestovn doklad vhradn prona den. Cena za lehtka se me jeho dritele. Pokud tedy rodi ces- liit oblast od oblasti. Vce ne 200MAPA FRANCIEtuje pouze sobanskm prkazem,italskch pl je nositelem prestin-je nutn, aby dt mlo vdy vlast- ho ocenn Modr vlajka (Blue Flag),ITLIEn cestovn pas, ato ivppad, ekter garantuje, e pl bude ist, je zapsno vobanskm prkazubezpen aekologick. Vzdlenost rodie.na pl je mena od nejbliho ms- mta arelu hotelu kmoi. Vzdlenos-Celn adevizov pedpisy ti od hotelu na pl vkatalogu jsou Vrmci Evropsk unie plat vol- uvedeny na zklad aktuln situa-n pohyb zbo, nicmn uritouce vdob ppravy tohoto kataloguSTEDOZEMNvjimkou ztohoto volnho reimu jeamohou se vprbhu sezny mnit.MOE Kalbriezbo, kter podlh spotebn dani.Proda je neprosn, atak bohuel Bez dodatench poplatk je monivprzdninovch letoviscch dochz pevet vrmci zem EU limitova- as od asu kodlivu, kter zpsobSiclien mnostv tohoto zbo pro osob- stup moe, ame se tak stt, e n potebu. Pro obecn mnostevndo hlub vody to bude dle, ne je vymezen osobn spoteby byly sta- obvykl. Tato skutenost vak nijakDLEIT KONTAKTYnoveny tyto limity: 800 ks cigaretnesniuje kvalitu ple aneme bt nebo 400 ks krtkch doutnk nebopedmtem ppadn stnosti. Velvyslanectv R vItlii + 420 223 080 111200 ks doutnk nebo 1 kg tabku,Via dei Gracchi 322, Roma 00192 ambasciata.praga@esteri.it10 l lihovin (tj. tvrdho alkoholu), 20 lPouvn hotelovch +39 063 609 571-3 www.ambpraga.esteri.itprodukt se stednm obsahem alko- bazn rome@embassy.mzv.czholu (aperitiv), 90 l vna (ztoho max.Zdvodu dodrovn odpolednhowww.mzv.cz/rome Generaln konzult vMiln60 l umivho vna) a110 l piva. klidu (tzv. siesty) mohou bt hote- Via G. B. Morgagni 20, lov bazny pro sv hosty uzavenyVelvyslanectv Italsk republiky20129 MilanoPle, slunenkyvodpolednch hodinchcca odvesk republice +39 02 3650 9000 alehtka 13.00 a do 16.00 (zle na danmNerudova 20milano@embassy.mzv.czPle vItlii jsou pevn psitubytovacm zazen). Zrove upo- 118 00 Praha 1Mal Stranaabvaj oznaeny npisem spiaggia.zorujeme na skutenost, e nkter Na nejlepch znich budete musethotelov rezorty vItlii vyaduj pou- Kompletn aaktuln informace oreimech vstupu, zastupitelskch adech azdravot-zaplatit vstupn spolu spoplatkem zavn koupac epice zhygienickchnch dokladech (nap. povinn okovn) naleznete na www.mzv.cz.pronjem lehtek aslunenku. Vt- dvod. POBYTOV TAXAVItlii je vmnoha mstech aletoviscch vybrna povinn pobytov taxa, kter je splatn na mst po pjezdu do ubytovacho zazen. Tam, kde byly pobytov taxy vdob pprav tohoto katalogu zaveden, jsme je uvedli spolu sjejich v udanch ubytovacch zazen. Jejich ve se odvj od kategorie danho ubytovacho zazen (m vy kategorie, tm vy taxa) adanho letoviska. Piblin ve tchto pobytovch tax je cca 15 EUR/osoba/den. Upozorujeme, e pobytov taxy mohou bt vyhlkou mstn autority zavedeny ivdalch letoviscch bhem sezny ajejich ve se me takt mnit. Ppadn zmny naleznete na naich webovch strnkch.MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 597'