b'ITLIE Popis destinaceVe, co hledte.Itlie na jihu Evropy je zem krsnch pl, przranho azurovho moe apo celm zem thnoucho se alpskho poho. Je pedevm znm svou vbornou kuchy-n, mdnmi trendy i luxusnmi sportovnmi vozy amotocykly. Zrove je idomovem nejvtho potu pamtek svtovho kulturnho ddictv UNESCO na svt. Je jednou znejnavtvovanjch amezi turisty nejvce oblbench zem.P o cel Itlii se zobdob sta- e t strnky italskho zpsobu ivota. rovkho mskho impriaOficilnm jazykem je italtina. Pou- Pedevm tradin italsk obd bv zachoval velk poet poz- v se ada dialekt dle dan oblas- vydatn aje tm obadem. Veee statk.Vevechprovincichseti. Ve vech turistickch oblastech sebv mn bohat ake stolu se pi-nachzej historick pamtky aum- domluvte anglicky nebo nmecky.sed a vpozdjch hodinch. leck dla patc knejvzcnjm naPizza Pokud se ale pokuste mluvit italsky, svt. Itlie ovem nevybz pouzemstn vs pijmou sotevenou nru- Mnaknvtvm pamtek, ale pedevmNeapolitana. Sta pr zkladnch italskch slo- VItlii se plat eurem. 1 euro (EUR) kodpoinku na psitch plch iTradin neapolsk pizza,vek aItalov se kvm budou hned=100 cent. Vtina hotel, obcho-kaktivn dovolen vrmci nejvy- respektive zpsob jejchovat vstcnji. d, pjoven aut irestaurac bn ho poho Evropy. Jeliko byla Itliepijm platebn karty. Bankoma-sjednocena a roku 1861, ct Italo- ppravy, je soust SeznamuKuchyn ty jsou veobecn dostupn, ale v asto vt sounleitost prv sesvtovho nehmotnhoItlie je synonymem pro skvl jdlo,vmench turistickch letoviscch svou provinci. Rozdlnost se zde takkulturnho ddictv organizacekter nabz nezamniteln variacekartami platit nelze ankde nejsou projevuje pevn vodlinch dia- UNESCO. chut avn. Pro svou jednoduchostani bankomaty. Doporuujeme vzt si lektech, kuchynch i ivotn rovni.alehkost je italsk kuchyn prvemssebou radji dostatenou finann Itlie zabr cel zem Apeninsk- oznaovna za jednu znejlepchrezervu. esk koruny nelze vItlii ho poloostrova. Omv ji zvcho- na svt. Stejn jako ujinch kuchy- vymnit. du moe Jadersk, zjihu moe Jn- n Stedomo je ijdlo pipraven sk aze zpadu moe Tyrhnskna Apeninskm poloostrov chut- asov rozdlaLigursk. Vzdlenost mezi sever- n, ato pedevm dky ptomnostiNa pevnin ina ostrovech plat ste-nm ajinm okrajem zem je 1 340mnoha kvalitnch aerstvch ingre- doevropsk as. km. KItlii nle dva hlavn ostrovy:dienc. Zejmna jihoitalsk kuchyn Sardinie, kter se nachz uzpad- pat knejzdravjm vcel Evrop.Elektrick naptnho pobe, aSiclie, kter le naJe vn hojn vyuvno olivov- Elektrick napt je dle evropsk nor-jinm cpu poloostrova. Uvnit Itlieho oleje, ryb aerstv zeleniny imy 220 V.le dva mstsk stty: Vatikn aSanovoce. Na pice svtovho eb-Marino. Klima je po cel rok velmiku si stoj italsk vno, tradin ital- Cestovn pas avzumpjemn. Podneb se vjednotlivchsk kva, zejmna espresso, apravOban R me cestovat do Itlie regionech li. Typicky stedomo- italsk zmrzlina gelato pat knej- na zklad platnho cestovnho pasu sk klima panuje pevn vjinchoblbenjm sladkostem vzemi.nebo obanskho prkazu. Dokla-oblastech. Jdlo astolovn nle mezi dlei- dy by mly bt platn minimln po 596 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'