b'Vlety MALLORCAPopisy vlet jsou pouze informan anezvazn. Bli info ojejich programu obdrte vdestinaci. Vlety jsou organizovny pi naplnn minimlnho potu zjemc (konkrtn poty budou upesnny vdestinaci).Vlety Vce na www.blue-style.czCESTUJTE A POZNVEJTEFormentor a trh Alcdia Okruh ostrovem osvtlenou katedrlu, ale i na dal pamtky msta. Po panoramatick projce auto-busem nastoupte na lo, kde budete mt monost vychutnat si pjemnou veern plavbu pi hudb a drinku. Jedn se o jedi-nen vlet pro vechny, kdo chtj zat veern atmosfru hlavnho msta ostrova.Dra jeskyna mallorsk perlyCelodenn vlet, jeho clem je objevit to nejkrsnj, co me ostrov Mallorca nabdnout. Program zan nvtvou Incy, msta koench vrobc, a pokrauje do poho Sierra de Tramuntana, projedete kli-katou horskou silnikou kolem nejvyho vrcholu ostrova. Zavede vs do krsnho zlivu Sa Calobra, kde je dostatek asu na vykoupn a obd nebo nahldnut do soutsky. Nsleduje cca 30minutov plav-ba lod kolem zpadnho pobe, kterou zakonte v pstavu Port de Soller (rodit Joana Mir), pot se projedete staroby-lou tramvaj k mstnmu vlakovmu ndra. Na zvr bohatho programu se svezete mstn raritou (devnm vlkem) zpt do Palmy de Mallorca a odtud zpt do hotel. V cen vletu je zahrnuta doprava autobu-sem, jzdn lod, tramvaj a vlkemapr-vodce.Non PalmaTento vlet zan vbvalm krlovskmTento vlet, kter vs zavede na klid-msteku Alcdia, obklopenm hradba- n vchodn pobe ostrova, zaneme mi. Mete zde poznat runou atmosfruvtovrn na vrobu umlch perel vMana-pravho mallorskho trhu. Odtud pojede- coru, druhm nejvtm mst ostrova. me do malebnho pstavu Port Pollen- Pot vs ek nvtva krpnkov Dra-ca, kde se nalodme na vletn lo, kter jeskyn, vn mete krom krpnk ns doveze na pl Formentor. Tato plobdivovat ijedno znejvtch podzemnch je povaovna za jednu znejprodnjchjezer svta, ukterho vm zahraj muzikan-aje obklopena piniemi. Dle vystoupmeti plujc na lokch. Kvchodu zpodze-serpentinami na nejfotografovanj mstom se dostanete bu po most, nebo jed-ostrovaEs Colomer, kde si budete mocinou zlodk, kter vs pes jezero peveze. vychutnat ndhern vhled z tesu vyso- Veern vlet do hlavnho msta Palma deProgram pamatuje ina oddych vmsteku kho 232 metr nad moem. V cen vle- Mallorca vm nabdne jedinenou pro- Porto Cristo, kde je as na obd. Vcen tu je zahrnuta doprava autobusem a lod,chzku veern, krsn osvtlenou Pal- vletu je zahrnuta doprava autobusem, vstupn a prvodce. mou, kde ocente krsn pohled nejen navstupn do jeskyn aprvodce. MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 591'