b'MallorcaNen divu, e Mallorca pat mezi velice oblben apopulrn turis-tick destinace, vynik toti ndhernmi psitmi plemi aroman-tickmi ztokami. Piniov hje, pomeranovnky, palmy, cypie amandlon spekrsnmi blmi kvty atypickou nasldlou vn okouzluj vechny nvtvnky tohoto krsnho ostrova plnho historickch pamtek achvatnch mst.M allorca,nejvtostrovvese, Michaela Douglese i Rogerazkout azliv, kde je voda skute-panlska, se nachz naMcGougha kone. Mallorca je nd- n przran. Vletovisku najdete vznamn lodn trase mezihernm mstem, je nabz rozmani- nkolik obchdk, restaurac abar. vchodnm azpadnm Stedomo- t krsy zahrnujc rozeklan pohoAutobusem se lze dopravit do 10km m aje nejvtm zostrov Baler- astedovk kltery na severnmvzdlenho msteka Porto Cristo, skho souostrov. Mallorca sehrlaJamn ibricopobe istarobyl msta centrlnkter m osobitou pstavn atmosf-ji ve stedovku vznamnou rolininy. Dnes je Mallorca spolu sdal- ru. Za zmnku jist stoj imstn turi-obchodnho stediska. A pozdji,Ze speciln rasy ernchmi ostrovy Balerskho souostrovstick atrakceCuevas del Drach kdy se na potku 16.stolet pa- prasat iberskch, krmen(Ibiza, Formentera, Menorca) velice(dra jeskyn svelmi bohatou nl pustili do objevovn Ameriky,aludy a dal ryze prodnpopulrn destinac. krpnkovou vzdobou) aCuevas se jej vznam postupn zmenoval.stravou, se vyrb tato proslulHams (nkolik jeskyn skrpnkovou Mallorca se uzavela do sebe asta- Palma de Mallorca vzdobou anaunou stezkou Julese la se mn dleitm ostrovem, kdepanlsk suen unka. hlavn msto Verna). Mete si zde ut svtelnou panoval siln hierarchick systmPalmajehistoricka ivms- show shudbou W. A. Mozarta.atvrd vldla katolick crkev rukuto svelkolepmi sdly, vbornmi vruce skonzervativn venkovskoukavrnamia restauracemi.Roz-El Arenalletovisko svelmi ivou lechtou usazenou ve velkch sd- prostr se na pobe zlivu Bahiaatmosfrou se nachz na vchodn lech vrodnm vnitrozem ostrova,de Palma. Dominantou star stistran zlivu Bahia de Palma. Nejen nin zvan Es Pla.msta, rozkldajc se vokol ru- krsn ple, ale tak monost zba-Od 60. let minulho stolet vak vvojnho Plaa Espanyol avsousedstvvy, nepebern mnostv restaura-ostrovazaznamenalneobyejnpstavu, je gotick katedrla Pannyc aobchdk dlaj toto stedisko zvrat, kter zpsobil prudk rozvojMarie. Ve mst, kter je letnm sd- velmi atraktivnm. Skvlm lkadlem, cestovnho ruchu. Zemdlstv, jelem panlsk krlovsk rodiny, seato nejen pro dti, je jeden znejroz-bylo po stalet zkladem mstn eko- nachz tak nejstar olivovnk nashlejch vodnch aquapark Aqu-nomiky, ustoupilo do pozad adoby,Mallorce. Nedaleko le letit Sonaland Arenal. kdy Mallorca strdala chudobou, seSant Joan.staly minulost. Sillotmal apedevm nejklid-Ostrov m opravdu co nabdnout.Letoviska nj letovisko na Mallorce se nalz Jeho prodn krsy jsou jedinen Calas de Mallorcapat knej- najihovchod. Restaurace abary aklima pvtiv, atak nen divu, emladm anejmodernjm przd- zde naleznete, diskotky vak niko-zde ji od 19. stolet nachzej novninovmstediskm,nachzseliv. Sillot je propojeno sletoviskem domovy pisthovalci zcel Evro- v jednz nejpvabnjchs- Sa Coma, ple jsou psit, svel-py, habsburskou lechtou ponajet vchodnho pobe. Vpekladumi pozvolnm vstupem do moe, aadou vtvarnch umlc, herccalas znamen ztoky. Pobe,co ocen zejmna rodiny sdtmi aspisovatel vetn Roberta Gra- kter lemuj skly, je pln ndhernchasenioi.578 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'