b'Zkladn informace PANLSKOasov rozdldn (vyjma Kanrskch ostrov)Mna Elektrick napteuro 220 V1 EUR = 100 cent (msty 125 V)Hlavn msto Oficiln jazykMadrid panltinaPRMRN TEPLOTY BHEM ROKUIV V VI VII VIII IX25 19 30 21 32 23 33 25 29 24 25 22Jde odenn teploty amaj orientan charakter. Poas vdestinacch se me zmnit sfra vak bv mezi tet aptouCeln adevizov pedpisy vzvislosti na vnjch vlivech, kter nememe ani ovlivnit, ani pedpokldat pedem.hodinou rann. Vrmci EU plat voln pohyb zbo svjimkou toho, kter podlh spo-Elektrick napt tebn dani. Bez dodatench poplat- MAPAElektrick napt je 220 V. Vjimkouk je mon pevet vrmci zem mohou bt nkter star hotely, kte- EU limitovan mnostv tohoto zboFRANCIEr maj stle jet 125 V. Nkde vspro osobn potebu. Jedn se max. me pekvapit ijin typ zsuvek,o800 ks cigaret, 400 ks krtkch ale vkadm obchod sdomc- doutnk, 200 ks doutnk, 1 kg tab-mi potebami lze zakoupit adaptrku, 10 l lihovin (tj. tvrdho alkoholu), (adaptador), kter tento problm20 l produkt se stednm obsahem vye. alkoholu (aperitiv), 90 l vna (ztohoPANLSKOmax.60 l umivho vna) a110 l piva.Cestovn pas avzumPORTUGALSKOOban R me cestovat do zemPle, slunenky EU na zklad platnho cestovnhoalehtka Madridpasu nebo obanskho prkazu.Ple ve panlsku jsou soukrom Doklady by mly bt platn mini- svlastnmi slunenky alehtky, kter mln po dobu plnovanho pobytujsou hotelovm hostm poskytov- Mallorcamimo zem R. Obansk prkazny pevn za poplatek (vtinou se slou jako cestovn doklad pouzeposkytuje komplet, 2 lehtka +slu-pro jeho dritele. Pokud tedy rodinenk, za cenu cca 10 EUR na den). cestuje jenom sobanskm prka- Cena se me liit oblast od oblasti zem, pak je nutn, aby dt mlo vdyanen zvykem smlouvat o cen, jakoSTEDOZEMNvlastn cestovn pas, ato ivppad,je tomu nap. vTurecku. Potejte takMOEe je zapsno vobanskm prka- stm, e ple jsou obvykle pstup-zu rodie. Pokud nejste obany R,n nejen hotelovm hostm. Zdaleka informujte se na Velvyslanectv pa- ne vechny jsou psit, nkter jsou nlska vPraze opodmnkch vstupusms psku amalch kamnk, nebo apobytu. jsou zcela kamenit.DLEIT KONTAKTYVelvyslanectv R ve panlsku Velvyslanectv panlska vRAvda. Po XII, 2224, 28016 Madrid Badeniho 401/4, 170 00 Praha 7+34 913 531 880 +420 233 097 211madrid@embassy.mzv.cz emb.praga@maec.eswww.mzv.cz/madridKompletn aaktuln informace oreimech vstupu, zastupitelskch adech azdravot-nch dokladech (nap. povinn okovn) naleznete na www.mzv.cz.POBYTOV TAXANa Mallorce je zavedena povinn pobytov taxa, splatn na mst po p-jezdu do ubytovacho zazen. Jej ve se odvj od kategorie danho ubytovacho zazen (cca 0,552,2 EUR/osoba/den) abhem sezny me bt zmnna. Ppadn zmny naleznete na www.blue-style.cz nebo www.mzv.cz.MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 577'