b'PANLSKO Popis destinaceSport a karnevalpanlsko je mstem, kde se mete vnovat nejrznjm aktivitmod vodnch sport, jako je windsurfing, potpn, vodn lyovn aplavba na lunech, pes jzdu na konch, golf, tenis a po nkupy staroitnost, umlch perel i krajek. Nelze opomenout ani zbavu akulturn aktivity, jako jsou b zpasy, karneval i Flamenco festival. Turisty samozejm lkaj tak krsn ple, ist moe, rozmanit proda a chutn gastronomie.panlsko, kter je ptou nej- pen. Od doby generla Franka, kdyata. Vude maj svj kotlk, tedy vt zem Evropy, se rozkl- byla jedinm ednm jazykem kas- ve je vaeno vjednom hrnci, jemu d na vt sti Pyrenejskhotiltina (ta se oznauje normlnnkde kaj puchero, jinde zase olla poloostrova. Ke panlsku pat dvjako panltina), se situace zmnilapodrida, caldereta, frite, cocido, cal-msta na severoafrickm pobeadnes jsou jako edn jazyky vuri- do i marmitako.Ceuta aMelilla, Balersk ostrovypanlsk vj tch oblastech povoleny igalicijti-na vchod aKanrsk ostrovy, kterna, katalntina abaskitina, takeMnase nachzej vce ne tisc kilome- Zatmco u ns se jedn spese pouvaj rovn vmdich atis- Ve panlsku se plat eurem. Na ost-tr na jih od panlska. Na severuo raritu, ve panlsku se vjeku. Dle se ve panlsku setkmerovech pijmaj vechny znm ces-tuto zemi od ostatn Evropy odd- pouvaj k tanci zvanmusmnoha nemi. Nkter znichtovn eky ve vech hlavnch mnch luj Pyreneje (440 km) aod Afrikyflamenco i k bnmu noen.se u povauj za samostatn jazyk. amete si je vymnitstejn jako pes Gibraltarsk prlivje vzd- Nkter jsou s krajkou, jinjinou mnuna eura.lena jen 14 km. panlsko je omv- Kuchynno: na vchod ajihu Stedozemnmrun malovan Hovoit ojedn kuchyni nen mon,asov rozdlmoem, na severu Biskajskm zli- jeliko zde vedle sebe existuj kuchy- Na pevnin ana Balerskch ostro-vem ana zpad Atlantskm oce- n katalnsk, baskick, galicijsk,vech vetn Mallorky plat stedoev-nem. panlsko vznikalo psobe- kastilsk, andalusk adal. panlskropsk as, na Kanrskch ostrovech nm nejrznjch civilizac, kter sekuchyn je velmi barevn arafinova- je ohodinu mn. Itady je zaveden na jeho zem potkvaly, stetvaly,n, ale ipekvapiv prost aobec- letn as. Jakoto jin nrod maj tolerovaly, ale tak nenvidly. Spo- n je rozdlena do esti zkladnchpanl odlin rozvren asu ne len snmi mete strvit dovo- oblast. Omky jsou charakteristickStedoevropan. Pokud si se pa-lenou na Mallorce, nejvtm ost- pro severn panlsko a kPyrene- nlskmi pteli sjednte schzku rov panlska azrove nejvtmjm, rag je typick pro Aragon, provpoledne, nebude to ve 12.00, ale zBalerskch ostrov. Mallorca leKatalnii pak ryby, region Valenciekolem 14.00. Je proto lep si pes-vzpadn sti Stedozemnho moeaMurcie je oblast re avcentrl- nou hodinu setkn ovit. Vrozme- cca 200km od Valencie, Barce- nm panlsku je zkladem pee- z od 14.00 do 16.30 bvaj zaveny lony aAlru. Rozloha ostrova inn nebo ronn. Tradin je astobchody imuzea, protoe dsledn 3648 km. pouvn esneku aolivovho ole- dodruj siestu (poledn klid). Diva-je, msto nho se vnkterch oblas- deln pedstaven akoncerty zanaj e tech pouv spe sdlo. Zeleninavtinou kolem 22. hodiny. Diskotky Jazyky jsou ve panlsku, stejn takaovoce nechyb nikde astejn takanon podniky se zanaj plnit a jako lid, vmnohaetnm zastou- jsou velmi oblben brambory araj- kolem jedn hodiny, nejlep atmo-576 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'