b'Zkladn informace SAEasov rozdl+2 hodiny vdob letnho asu+3 hodiny vdob zimnho asuMna Elektrick naptemirtsk dirham 220 V / 50 Hz1 AED = 100 filsHlavn msto Oficiln jazykAbu Dhabi arabtinaMna pomckami pro tlesnou ochranu Oficiln mnou je 1 dirham (AED)typu neprstelnch vest adal- PRMRN TEPLOTY BHEM ROKU= 100 fils (1 USD = 3,75 AED). Promi pomckami jako istc soupra-smnu jsou nejvhodnj USD. va ke zbrani, opasek spouzdremI II III IV V VI VII VIII IX X XI XIIna zbra, pouta adal vojensk i Mda policejn materil. Do SAE je zak- 22202421 2622 32 27 36 31 3832 41 33 4232 38 31 3430 31 28 2524Vtina obyvatel nos tradin arabskzn dovoz nkterch lk, kter jsou odvy. ensk odv zahaluje celouvR bn dostupn. Doporuuje-postavu anazv se abja. Pes hlavume proto ped cestou nahldnout se nos ern tek, hidb. Nkterdo aktulnho seznamu zakzanch eny, hlavn star, si zakrvaj tvlk aopatit si vas vR povole-speciln maskouburkou. Muinou alternativu zakzanho lku i se oblkaj do volnch adlouhchpoadovanou lkaskou dokumen- Jde odenn teploty amaj orientan charakter. Poas vdestinacch se me zmnit koil, zejmna bl barvy. Hlava bvtaci pro jeho dovoz (edn ove- vzvislosti na vnjch vlivech, kter nememe ani ovlivnit, ani pedpokldat pedem.zakryta kusem bl ltky. Turistkmnou kopii pedpisu, potvrzen Mini-doporuujeme pizpsobit styl obl- sterstva zdravotnictv R, e uivatel kn mstn kultuemimo hotelo- lku jej m vdren legln apouzeMAPAv komplexy upednostnit elegantnpro osobn potebu). Vppad dovo- Ras Al Khaimahalern styl. Varelech hotel se lzezu i vvozu finann hotovosti pe- Umm Al Quwainsamozejm pohybovat jako kdekolivsahujc hodnotu 10 000 EUR je naAjmanjinde na svt. hraninch pechodech SAE zkonnSharjahpovinnost deklarovat tuto skutenost Cestovn pas,pi pasov, bezpenostn aceln kon- PERSK ZLIV Dubajvzum aokovn trole, ato psemnou formou istnm Pro vstup do SAE je vyadovn ces- oznmenm pedem abez vyzvn.tovn doklad sminimln zbvajc platnost 6 msc. Pro obany RPle, slunenky, lehtka Abu Dhabinen vyadovno vstupn vzum.Moe je ve vech oblastech veliceFujairahNen nutn dn okovn, pouzeist aple jsou pokryty jemnm, pokud pijdte zinfikovanch oblas- blm pskem. Na veejnch plch t (nap. lut zimnice vAfrice). Nase mstn eny koupou zahalen, doporuen okovn se informujteturistky mohou bez problm nositSPOJENupraktickho lkae nebo voko- plavky (s vjimkou Sharjah). Opalo-ARABSK EMIRTYvacm centru. vn se akoupn bez vrchnho dluOMNplavek je zcela nevhodn. Veejn Celn adevizov pedpisy ple maj vdy jeden nebo dva dny Osobn vci podlhaj celn kontro- vtdnu vyhrazeny pouze pro enySADSK ARBIEle. Zakzn je dovoz vrobk zvep- adti. Tyto dny jsou nazvny Ladies ovho masa, pornografickch idays. Doporuujeme si pedem ov-erotickch materil (tk se video- it, kter den vtdnu je na konkrt-zznam, knih aasopis) amate- n veejn pli Ladies day. LehtkaDLEIT KONTAKTYril, kter by mohly bt povaov- aslunenky na hotelovch plch ny za pomcky pro en jinho nebvajzpravidla zdarma. Na veej- Velvyslanectv SpojenchVelvyslanectv R vAbu Dhabimuslimskho nboenstv. Bezcelnnch plch lehtka ani slunenkyarabskch emirt vR Marina Village, Villa A09, je mono dovzt do Abu Dhabi ciga- nebvajppadn jsou za mrnSibisk nm. 730/1,Breakwater Area rety vhodnot do 2000 AED/400 ks,poplatek. Vstup na veejn ple bv160 00 Praha 6Bubene Abu Dhabi, P.O.Box 27009doutnky vhodnot do 3000 AED,zpoplatnn (cca10 AED). +420 221 517 777 +9712 678 2800 2kg tabku, 4 l alkoholu/24 ple- pragueemb@mofaic.gov.ae abudhabi@embassy.mzv.czchovek piva (pouze nemuslimovRamadn www.mzv.cz/abudhabiapouze letecky) adary, v. parfm,Ramadn je devtm mscem dle vhodnot do 3000 AED. Vppadislmskho kalende, je asem proKompletn aaktuln informace oreimech vstupu, zastupitelskch adech azdravot-vstupu do zem prostednictvmmuslimy koitn due prostednic- nch dokladech (nap. povinn okovn) naleznete na www.mzv.cz.letit vDubaji lze bezceln dovzttvm modliteb apstu. Ten se dr od 400 ks cigaret nebo 50 ks doutnkvchodu do zpadu slunce. Bhem nebo 500 g tabku, 4 l alkoholu iramadnu se od turist vyaduje,POBYTOV TAXA2x24 plechovek piva adary vhod- aby mimo hotelov komplex nejed-not do 3000 AED. Dovoz alkoholuli, nekouili anepili bhem dne, nosi- V emirtech Dubaj, Ras Al Khaimah aAbu Dhabi je vybrna povinn je zcela zakzn do emirtu Sharjah.li obleen zahalujc ramena, hrupobytov taxa. Ve taxy se li dle kategorie hotelu atypu pokoje aje Striktn je zakzn dovoz narkotik.akolena. Vrestauracch je vtinousplatn vdestinaci na hotelov recepci. Ve pobytov taxy v5* hotelu Zakzn je dovoz i prjezd pes SAEmono dostat jdlo bhem dne, aleje vrozmez 1540 AED/pokoj/noc, ve 4* hotelu 1530AED/pokoj/noc, (vetn tranzitu na letiti) se zbran,alkohol a po zpadu slunce. Kadve 3* hotelu 1030AED/pokoj/noc.stelivem (vetn przdn munice),rok je ramadn v jinm termnu.MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 543'