b'SAE Popis destinacepechz ve vysok psen duny. soused sOmnem (severn hranicete si tradin rz emirtu. Hledtena na veejnch mstech) atak jeho Emirt se voblasti turistickho ruchusoddlenou enklvou tohoto sulta- odpoinkovou aexotickou dovole- dovozu. Vhotelovch komplexech je velmi intenzivn rozvj ana bezchntu). Zpadn hranice tvo emirtynou vkombinaci skvalitnm servi- alkohol bn kdostn. Pi pobe tyrkysovho moe sblostnmi pl- Ras Al Khaimah aSharjah. sem? Pak jste zde sprvn! Ajman seSharjah se thne zhruba 4km dlou-emi nabz luxusn hotelov kom- Oblast Fujairah je znm pedevmrozkld na pobe Perskho zlivuh veejn pl. Vemirtu naleznete plexy se pikovou rovn sluebpro naprosto chvatn prodn sce- aje nejmen ze vech emirt. Jehovelk mnostv velmi pknch pl-abohatou nabdkou vodnch spor- nrie poho, ple sblostnmzem obklopuje emirt Sharjah Jeliko je Sharjah nejpsnjm t na pli. Dovolenou si zde uijpskem, skaliska tyc se nad hladi- Dleitost Ajmanu vak znan stou- zemirt, tak je enm psn zak-vichni, kte hledaj klid aodpoi- nou moe azelen rodn plochy,p. Je tomu zejmna proto, e lezno koupn na zdejch veejnch nek. Milovnci poznvn vak majkter jsou vSAE stejnm pekvape- pouhch cca 20 km jin od Dubajeplch vplavkch. Chtj-li se tedy jedinenou monost vytit maxi- nm, jako teba prameny avodopdyaceny za nemovitosti anjmy jsoudmy vykoupat, pak jedin oblee-mum ze strategick polohy apoznatprtc ve vysokch horch.tu vrazn ni. Ztchto dvod zden nebo mus vyut hotelovou pl.vskutku velk arozmanit kus SAE.Vzhledem ktomu, e ve Fujairahije mnoho lid, kte za prac dojdj Lk vs adrenalinov zitek? Otes- nen ani kapka vlastn ropy, je emirtdo Dubaje.etujte nejdel zipline (lanov skluz) naodkzn na turismus, velk pstav,ednm jazykem je arabtina. B-svt! Zan ve vce 1680 m n. m.,bezceln prmyslovou znu atra- Sharjah n se pouv anglitina, ato nejen pobl vrcholu hory Jebel Jais. Nadin rybolov. Emirt Sharjah je vhodn pro vech- vobchodnch stycch, ale rovn pi trase dlouh 2,8 km umon dosh- Tento nejmlad emirt se pyn pe- ny, kte tou pedevm po odpo- komunikaci mezi rozdlnmi etnick-nout rychlosti a 150 km/h! devm prodnmi moskmi rezer- inku aklidn dovolen. Dky velmimi komunitami. vacemi chrncmi mosk ivoichy.tradinmu rzu tohoto emirtu zde Fujairah Tyto lokality se nachzej ve mstechmete ctit orientln atmosfru naKuchynObloha prozen sluncem, dlouhFaqeet, Dhinada aAqa. Vpodstat jekadm kroku. Pokud patte meziMstnkuchynnabzmnostv ple sprzranm moem, roman- ale Vchodn pobe vyhledvnomilovnky nakupovn, tak si zdepokrm. Ti, kte maj rdi maso, tick skaliska atesy aza tm vm sepotpi zcelho svta, jeliko zdejbudete pipadat jako vrji! Vpro- mohou ochutnat rzn upraven vpozad ty vysok hory pesnpodmosk ivot je mnohem pest- slulm Modrm souku podte tak- jehn, kuec, hovz asamozejm to pro vs bude strhujc podvanouej azajmavj ne vkterkoliv jinka cokolivod run vyrbnchtak ryby. Nepostradatelnou soust a pastvou pro oi! Pestr abohatsti Perskho zlivu. pedmt pes koberce, elektroni- pokrm je rovn mnostv zeleniny. podmosk ivot je typickm rysemku, obleen a po parfmy. Emi- Zovoce jsou velmi oblben datle, tohoto zajmavho emirtu. Pi tro- Ajman rt se rozkld severnm avchod- fky, grantov jablka acitrusy. Mezi e tst si mete zaplavat tebaNkolikkilometrdlouhplnm smrem od Dubaje amnohdynejznmj pokrmy pat hummus, ismoskou elvou. s blmpskem,przranistje oznaovn jako jeho pedms- tabouleh abaklava. Npoje se zde pij Tento emirt je od ostatnch oddlenmoe amodern hotelov komplexyt. Krom povsti kulturnho centrazejmna tepl. Co se alkoholu tk psem Hajarskch hor, proto je mu to jsou bezesporu nejvt lkadlaSAE je znm jako nejpsnj emirt,SAE je muslimskou zem, tud maj asto pezdvno nevsta emirt.Ajmanu. Tradin atmosfra atritjeho symbolem je oteven Korn.obyvatel zkaz alkoholu. Turist si Fujairah se rozkld zejmna vsti,provonn orientlnm koenm pro- Plat zde psn dodrovn islm- ale mohou alkohol podit vhotelo-kter je oznaovna jako Vchodnbud veker vae smysly! Ponoteskch tradic aabsolutn zkaz pro- vch restauracch abarechje vak pobe (Batinah). Na jihu ana severuse do tto atmosfry avychutnej- deje akonzumace alkoholu (zejm- teba potat svymi cenami.542 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'