b'Popis destinace SAEi kamenit pou. AdministrativnZpadn region se stal mstem roz-se emirt dl na ti oblasti: mstoshlho aasnho experimentu Abu Dhabi, Vchodn region shlav-zalesovn pout. Tento projekt nm mstem Al Ain aZpadn region,probhl velice spn ana 100 000 kter se skld znkolika vesniekhektarech bylo vysazeno 20 milion asprvnho stediska Bida Zayed. strom.Vchodn oblasti, kter je zajma-v zejmna dky pamtkm akrs- Ras Al Khaimahn poutn krajin, dominuje tvrtPalmov ozy mezi poutnmi duna-nejvt msto SAE Al Ain. To semitvoenmiervenmpskem nachz cca 160km od Abu Dhabianekonen dlouh ple na be-aje mimo jin dleitm hraninmzch azurovho moe nabz emirt, pechodem do Omnu. Od roku 2011kter je prvem povaovn za nej-jsou zdej ozy ankter znejstar- rozmanitj anejkrsnj. Uvejte ch mstnch nalezi zapsan jakosi paprsk hejcho slunce apro-kulturn pamtka na Seznamu sv- ijte naprostou pohodu na tchto tovho kulturnho ddictv UNESCO.skvostnch plch. Milovnci golfu Oblasti vvod ipilehl, 1249 m vyso- jist ocen vybavenost a styl mstnch k, hora Jebel Hafeet. Na jejm pa- golfovch hi. Mete si zde tak t se rozkld msto zvan Greenvychutnat nezamnitelnou atmosf-Mubazzarah, jedn se ooblbenouru velbloudch zvod. Ras Al Kha-turistickou atrakci. Naleznete zdeimah je zkrtka tm pravm mstem hork prameny, jezero nebo baznypro vai dovolenou.avivky. Hora je souasn domovemEmirt Ras Al Khaimah se nachz mnohch druh zvat. vnejsevernj sti SAE. Na seve-Na pat hory se nachz jedinenru avchod soused se Sultantem modern projekt vyhledvan pe- Omn azbyl hranice tvo semirty devm milovnky vodnch sport.Fujairah, Sharjah aUmm Al Quwain. Varelu Wadi Adventure najdemeRas Al Khaimah je mnohmi pova-3,3m vysokou, umle vytvoenouovn za nejkrsnj emirt, za co surfovou vlnu asvtov nejdelvd poutav rozmanitosti prod-umle zbudovan vodn kanl, 1,7kmnch krs. Usevernho pobe se dlouh. Voda je do arelu pivd- majesttn ty skaliska vyprahlho na zmoe, piem ji ped pouitmpoho Hajar, kter postupn spad odsol alehce chloruj. do rodn zelen roviny, je na jihu MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 541'