b'Vlety VARNAPopisy vlet jsou pouze informan anezvazn. Bli info ojejich programu obdrte vdestinaci. Vlety jsou organizovny pi naplnn minimlnho potu zjemc (konkrtn poty budou upesnny vdestinaci).Vlety Vce na www.blue-style.czCESTUJTE APOZNVEJTEPirtsk prtynealkoholick npoj. Na vod absolvuje- it oneuvitelnch schopnostech delfn te instrukt obezpenostnch pravidlechjejich inteligenci avnmavosti. Navc vm na lodi apot se hned mete vrhnoutdelfni pedvedou akrobacii, balancovn do pirtskho souboje. Jde osout,atanec ve vod. ve kter vtz smlost, rychlost advtip. Ve doprovz tematick pirtsk hudba,Nesebardti dostvaj pirtsk epice ana progra-mu je ikreslen na tlototo ve probh za doprovodu zkuench animtor. Po hrch jsou kdispozici nealkoholick npo-je asoust vlet je iobd.BalikKaliakraNvtva letoviska abotanick zahrady umsta Balik. Komplex vznikl jako leto-visko rumunsk krlovny Marie. Dnes zde najdete vce jak 3000 druh rostlin. Zahra-da je svtoznm dky uniktn kolekci kak-tus, kter je druhou nejvt vEvrop. Vlet zakonte nvtvou mysu Kaliakra, kter vs okouzl svoj krsou akulturnmi pamtkami. Vlet pot zejmna romantick due amilovnky historie. Prochzka starobylm Delfinrium centrem Nesebaru, kter se rozkld na pvabnm poloostrov aspevninou je spojen pouze tenkou j, je urit neza-pomenutelnm zitkem. Bhem pro-hldky msta se seznmte sjeho histori akulturnmi pamtkami. Vce ne 40 kos-tel je sttem chrnnch ajejich vznik se datuje a do romnskch dob. Nenapo-dobitelnou atmosfru Nesebaru dotv Vydejtesenadobrodrunouvpravutak jedinen lidov architektura. Star plnou zbavy! Na dvou krsnch staro- st msta prvem nle ke svtovmu bylch nmonch lodch host vyplouvajkulturnmu ddictv UNESCO. Bhem dne zvarenskho zlivu za doprovodu zkue- Delfinrium je jednou znejkrsnjchbude idostatek volnho asu koberstve-nch animtor aposdky. Pro dosplatrakc msta Varna. Bhem 45minutov- n. Do ceny vletu jsou zahrnuty ijednotliv je pipravena sklenika rumu apro dtiho pedstaven se mete sami pesvd- vstupy. MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 535'