b'POUZE Zlat Psky BULHARSKOUBLUE STYLEKLUBOV HOTELAnimace vetin pro dti idospl zdarma. Vce info oskvl klubov dovolen viz strany 2022 nebo na www.blue-style.czPL VLETOVISKU ZLAT PSKYMNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 525'