b'POUZE Sv. Konstantin aHelena BULHARSKOUBLUE STYLEKLUBOV HOTELAnimace vetin pro dti idospl zdarma. Vce info oskvl klubov dovolen viz strany 2022 nebo na www.blue-style.czMNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 523'