b'Popis destinace VARNAAlbenaZlat pskyVarnaVARNA Sv. Konstantin aHelenaERNObzor MOESlunen pobeidelm prochzkm. Zprvu cestaco potebujete. Skvlvtinou stoup do kopce, obas nechybjnovhotely, restaurace, kavrny, schody, pot je tern vyrovnanj- obchody, supermarkety, non klu-. Lesy jsou tu listnat, pevnby, aquapark, potu, smnrny, ban-habrov, se zastoupenm jasan, jil- komaty Zdej psit pl je vel-m, dub adn. Mon dojdete ami dlouh, vstup do moe pozvoln, kprameni pitn vody, na jeho mstvokrajovch stech objevte zna-stoj kamenn Fontna sedmipoet- n klidn atm oputn lokality. nk. Vjin sti rezervace se nal- Uple je nov vybudovan park, z skaln klter Alada, zven vel- pln modernch atrakc. Obzor je mi nenpadn. Dovnit se dostaneteobklopen prodou, okoln krajina dky pistavnmu schoditi, mohut- svm charakterem pipomn atrak-n otvory jsou kryt pevisy. Ve skletivn chorvatsk oblasti.najdete prostorn mstnosti, ajet ktomu vpatrech. Varelu je imuze-AlbenaSedmikilometrov pl, um svstavou pedmt, fotografi,msty irok a sto metr, je hlavnm model ankres pvodn podobylkadlem tohoto letoviska, vzdle-kltera. Ten mnii obvali ji v5sto- nho cca 30 km od Varny. Pokr-let. Onkolik set metr dl naraztev ji jemn zlatav psek, vstup do na jeskyky nazvan katakomby. moe je pozvoln. Vmsteku jsou obchody, restaurace, kavrny ibary.Sv. Konstantin aHelenavnej- Zejmna dti ateenagei ocen vel-starm bulharskm letovisku, nazva- k vodn park. Pmo na kolond nm podle ortodoxnho kltera zelze navtvit lzn slivmi mine-16. stolet, stoj velk imen hotely.rlnmi prameny. Albena je zro-Najdete tu rovn stnky, obchdky,ve vyhlenm centrem sportu. restaurace i kolotoe. Krom hez- Krom vodnch atrakc, paraglidin-kch psitch plch je zdej atrakcgu aparasailingu jsou tu hit na liv sirn pramen, kter m 46 C.tenis, volejbal (ibeach) abasket. Nechyb ani golfov arel, plavec- ObzorNeustle se rozvjejck bazn apjovna kol. Mte rdi letovisko le cca 60 km od ms- produ? Na jihu tee ka Batova, ta Varna acca 65 km od mezin- jej malebn behy jsou pastvou pro rodnho letit. Obzor je sympa- oi. Kvletu doslova svd prodn tick msteko, kde najdete ve,rezervace Baltatadensk les.MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 511'