b'VarnaVarna je hned po Sofii aPlovdivu tetm nejvtm mstem Bulharska. Asouasn je nejvtm mstem na bulharskm pobe ernho moe. Populrn je zejmna mezi mladmi lidmi. Pes den se lze vykoupat na mstsk pli, vypravit se na nkupy do kamen-nch obchod nebo do nkupnho centra i posedt vkavrn nebo restauraci. Po setmn Varna nabz pestr non ivot. P estoe se jedn omoder- Tipem na skvl vlet je Kamenn lesn Afriky, Jin Ameriky aasijskch n msto, na sv si pijdou(Pobiti Kamani), stojc 20 km sm- zem. Roste tu ivce ne 140let sta-imilovnci pamtek anejrz- rem na zpad od Varny. Tato uniktnr himaljsk cedr. Varelu spatte njch unikt. Tak napklad zdejprodn pamtka svtovho vzna- tak slunen hodiny, kter darova-most Asparouhov je nejdel vcelmmu m podobu tm 250 hektarla anglick krlovna Ferdinandovi za Bulharsku, m dva kilometry. Spo- opsk velkho pole plnho kamennch, azchranu svch lod vernm moi. juje centrum msta srezidenn- sedm metr vysokch sloup. JejichJe tu itunel, kterm se d dojt a mi tvrtmi Asparouhovo aGalata.salt st je odhadovno na 50 milinkcentrlnmu bunkru, i monumen-Mstn klub extrmnch sport zdepochz zBulharska. let! Lokalita se thne mezi Varnskmtln bronzov socha boha Neptu-organizuje bungee jumping. jezerem avesnikou Slanevo pona. Kpalci se dostanete mstskou Varna m tisciletou historii, vmstTento pokrmse asto obou stranch silnice spojujc Var- hromadnou dopravou zVarny (8km) dnenho pstavu kdysi bvala thrc- podv spolen srakij nu se Sofi. nebo Zlatch Psk (10 km).k rybsk vesnice. Nzev poch- jako pedkrm. Velkou atrakc je palc Evksinograd. z ze star bulhartiny am stejnV roce1882honechalpostavitLetoviskavznam jako thrck Odessos, tedyAlexandr Batenbersk, prvn princ Zlat Pskyjedno znejproslulej-msto lec uvody. Ve 13. a14. sto- novodobho Bulharska osvoboze- ch anejrunjch bulharskch let byla Varna vznamnm mezin- nho zosmansk nadvldy. Pvod- letovisek na pobe ernho moe rodnmpstavemobchodujcmn se jmenoval Sandrovo podle ital- vd za svj nzev komfortnm a napklad sBentkami aJanovem. skho jmna Alesandro. Otyi roky100 m irokmplm, pokrytm Ve mst ajeho blzkm okol jepozdji byl odkoupen sttem astaljemnm zlatavm pskem. Rozprost-rozeseto vce ne 150 kulturnchse letnm sdlem panovnk. Na pnraj se 17 km od centra Varny a25km ahistorickch pamtek znejrznj- manelky Ferdinanda Marie Luisy bylod mezinrodnho letit, kter od ch obdob. Mezi nejznmj patroku 1893 pejmenovn na Evksino- prask Ruzyn dl piblin dv msk lzn ze 2. stolet, katedr- grad. Ivsouasnosti je vldn budo- hodiny strven voblacch. Dle la Nanebevzet Panny Marie zrokuvou, kde se pijmaj sttn nvtvyvs tu ekaj ulice pln obchdk, 1886 akostel sv. Athanasia ze 13. sto- akonaj nejrznj slavnostn akcerestaurac istnk svynikajc zmrz-let. Nejeden turista ocen nvtvuarauty. Je pstupn turistm, alelinou. Atak bary, diskotky azbav-planetria Mikule Kopernka, letn- pouze vorganizovanch skupinchn centra, kde to ije celou noc. Dti ho divadla, Muzea ernho moe ianavc vurit dny ahodiny. Bhemamlde ocen aquapark, milovn-akvria. Sdtmi lze vyrazit do zoolo- prohldky nvtvnci zhldnou roz- ci golfu pro zmnu kvalitn golfov gick zahrady nebo delfinria. shl zahrady, vinice, znich poch- hit. Bav vs p turistika? Sta-Devt kilometr od centra Varny sezej pikov vna, dle botanickou pejt hlavn silnici E87, spojuj-nalz mezinrodn letit (VAR), kdezahradu i luxusn plov arel.c letovisko sokolnmi pobenmi vs bude oekvat n delegt, jenMnostv strom (cca 400 druh)lokalitami, aocitnete se vprodn vm zajist transfer do hotelu. bylo pivezeno zFrancie, sever- rezervaci. Ta je ideln ke kratm 510 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'