b'POUZE Elenite BULHARSKOUBLUE STYLEKLUBOV HOTELAnimace vetin pro vechny vkov kategorie zdarma.Vce info oskvl klubovdovolen viz strany 2022 nebo na www.blue-style.czMNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 479'