b'Slunen pobeSlunen pobe se rozprostr piblin 35 km severn od Burgasu a5 kilometr od Nesebaru. Hlavn atrakc tto populrn przdni-nov oblasti je 200 metr irok apes 8 kilometr dlouh pl se zlatavm pskem apozvolnm vstupem do vody. Dky pjemnm klimatickm podmnkm je Slunen pobe jednm znejvyhle-dvanjch letovisek uernho moe.S lunenpobejedrite- nejen turismus, ale dky pstavu taksmrem do vnitrozem se vborn lem Modr vlajky, prestinholodn doprava arybolov. Dle se zdehod pro p turistiku.ocenn pro oblasti snadstan- nalz druh nejvznamnj letit dardn istotou ple imoe. TotoBulharska. Burgas je idelnm ms-Nesebarpat mezi nejnavtvo-atraktivn msto se pyn rovn krs- tem pro ty, kte si chtj ut spo- vanj bulharsk letoviska na pobe-nou poben promendou smno- Polvka tarator leensk ivot, navtvovat kulturn ernho moe. Star Nesebar, stvm restaurac, kavren abar. Napedstaven amuzea. pln pamtek, obchdk arestau-sv si pijdou takt milovnci zba- Snad vkad restauracirac, je zapsn na Seznamu svto-vy ankup. Najdete zde ivyhlenvm nabdnou tarator. Tuto Pomorieern pl slivmvho kulturnho ddictv UNESCO. aquapark, sportovn hit, pjovnystudenou aosvujc polvkubahnem apskem je soust klid- Nov Nesebar, vzdlen 500m, je sportovnch poteb, variet akasina.tvo kysel mlko, kopr,nho letoviska Pomorie, kter senaopak modern msteko, je se Kdoprav po letovisku mete vyutnastrouhan okurka atrochanalz cca18km od Nesebarustle rozrst onov hotely, obcho-minivlek nebo droku. Kpoznvna20 km od Burgasu. Jsou zde idal- dy arestaurace.okolnch mst doporuujeme mst- esneku.dv psit ple severn aji-n autobusovou dopravu. Slunenn. Ta disponuje pestrou nabdkou Svat Vlasna pat jinho sva-pobe je idelnm mstem pro str- vodnch sport. VPomorie nechy- hu Star Planiny, vsevern sti Bur-ven pjemn dovolen pro vechnyb ani p zna obklopen zelengaskho zlivu, je rychle se rozv-vkov kategorie. atak obchdky, kavrny, diskotkyjejc pmosk letovisko splemi iatrakce pro dti. spozvolnm vstupem do moe. Letoviska Nzev nese po stedovkm klte- Burgasje tvrtm nejvtm Ravdaje men letovisko vblz- ru sv.Vlase, kter se kdysi na tomto mstem Bulharska am vce nekosti Nesebaru, kter se stle roz- mst nachzel. Letovisko je klidnj 200 tisc obyvatel. Je nejdleitj- rst. Akoliv nedosahuje zdalekaalternativou pro Slunen pobe, m ekonomickm akulturnm cen- velikosti Burgasu, izde nalezne- kter je snadno dostupn autobu-trem jihovchodn sti zem. Jed- te spoustu obchdk amst, kdesem i lod.n se ovelmi iv msto. Nalezneteochutnte lkav speciality azai-zde rozshlou p znu se spous- jete bulharskou kulturu. Nechyb Elenitepomrn nov letovisko tou obchod, kavren, restauracani populrn aquapark, kter ocense rozprostr asi 10 kilometr sever-abar. Centrum je od moe odd- pedevm mlad arodiny sdtmi.n od Slunenho pobe. Krsn, leno velkm udrovanm parkemKrom relaxace na krsn psit800metr dlouh psit ple se sotevenm letnm divadlem. Bur- pli Ravda nabz sportovn vyit,thnou kolem malebn ztoky. Je gas se nachz piblin 130kilome- spojen zejmna svodnmi sporty.zde velmi dobr autobusov spojen tr jin od Varny a390kilometrVyzkouet tak mete nap. potp- sNesebarem aSlunenm pobe-vchodn od Sofie. Pro jeho oby- n, kitesurfing, windsurfing, jzdu nam. Msteko obklopuje dechbe-vatele je dleitm zdrojem obivyvodnch lych nebo sktrech. Okolrouc prodn scenrie apro svo-476 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'