b'BULHARSKO Popis destinaceOkouzlujc parkyToute prot aktivn aproslunnou dovolenou, obdivovat asn prodn scenrie apoznat krsn starobyl msta? Pak prv Bulharsko bude jasnou volbou! Tato zem m chvatn pobe satraktivnmi psitmi plemi, rozmanitou produ smnostvm nrodnch park aletoviska sromantickmi historickmi centry. Bonusem je vynikajc kuchyn! Tte se na prav opsk salt nebo teba na studenou polvku tarator.B ulharsko se nachz na jiho- Pamporovo. Pi prochzce lze nara- Kuchyn zna nabdky najdete vchod Evropyna Balkn- zit na pravoslavn kltery, le vt- Vhotelch skm poloostrov. Velk stinou na obtn pstupnch ms- pevn jdla mezinrodn kuchyn povrchu zem je hornat ajihoz- tech. Vnejznmjm, Bakovskm,obohacen oprvky kuchyn bulhar-pad vypluje mohutn horsk masivij mnii vhodn drsnch podmn- sk. Ta je vyhlen pedevm jdly spohomi Rila, Pirin aRodopy. Nej- Souhlas rovn sekch. Nejbnj stravou je suchze zeleniny, masa vepovho, kue-vy horou jak Bulharska, tak icel- chlb avoda. cho, jehnho imletho i pokrmy ho poloostrova je 2925 metr vysokodmtnut Vtto oblasti zaslou zmnku lze- zryb. Mete zde ochutnat vbor-Musala vpoho Rila. Nejdel ekouVBulharsku nae kvnut prosk msteko Devin, kde se d pin sry asalty. Bulharsk kuchyn je Dunaj, kter st do moe.ANO znamen NE aotenrznch procedurch skvle odpo- soblibou pouv olivov olej, vin-Pinou stoupajcho zjmu turistinout po nronch trch. Dalmn ocet, esnek amstn koen, bl jsou bezpenost, krat doba letu,hlavou pro NE znamenzajmavm mstem je Etaraskan- slan sr zkravskho nebo ovho psit ple spozvolnm vstupemnaopak ANO. Chvli potrv,zen pobl msta Gabrovo. Historic- mlka ajogurt. Typickou pravou do vody atak nzk ceny. Bulhar- ne si na to zvyknetekm symbolem Bulharska je Velikomasa je peen na roni nebo ro-sko je lacin, ale veker sluby jsouTarnovo, bval hlavn msto, tyctu. Urit vm zachutnaj iaperitivy, na podobn rovni jako ty zpadn.se terasovit na vpencovch ska- kvalitn vna apivo. Mezi bulharsk Navc ern moe zstv tepl alch nad ekou Jantrou. Rzn roz- speciality pat karbantky kjufte-do konce jna! trouen domky jsou usazen nata, duve (tepl jdlo zre, masa Nejvtm letoviskem je Slunenskle tak, e vypadaj, jako by znazeleniny, je podobn rizotu), pln-pobe (Sunny Beach). Le piblinvyrostly. n papriky, tarator (studen polvka 35 km severn od Burgasu anece- Pznivci historie urit nevynechajvyroben zkyselho mlka, nastrou-lch 5 km od Nesebaru, starobyl- nvtvu Kazanlaku se starobylmihan okurky, kopru appadn es-ho msta snetypickmi devnmithrckmi hrobkami. Vtch bylo kro- neku), musaka (tepl jdlo piprave-domy, zkmi ulikami, pravoslav- m krsnch fresek nalezeno mno- n zbrambor, zeleniny amletho nmi kostely auniktnm vtrnmho zlatch pedmt, ato archeolo- masa), opsk salt (krom syrovch mlnem. gov zatm neoteveli vech patnctpaprik, okurek, rajat ablho sra Aktivn turist, co se lenoen naset hrobek.se do nj pidvaj ipeen papri-pli i ve mst brzy naba, zamkov lusky acibule), keft akebabe do vnitrozem. Teba do proslulhoE (jsou to bochnky, karbantky nebo poho Rodopy skotlinami adolmi,ednm jazykem je bulhartina, alevleky pomletho masa piprave-vnich teou kilov ist eky.bez problm se domluvte anglicky,n na rotu, podvaj se se saltem Jednm znejznmjch stedisek jenmecky, rusky iesky. nebo shranolky), kakaval (ov, krav 474 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'