b'Vlety TURECK RIVIRAPopisy vlet jsou pouze informan anezvazn. Bli info ojejich programu obdrte vdestinaci. Vlety jsou organizovny pi naplnn minimlnho potu zjemc (konkrtn poty budou upesnny vdestinaci).Vlety Vce na www.blue-style.czCESTUJTE APOZNVEJTEAntalya City se bhem plavby bude podvat obd,pleitost vykoupat se vAntickm baz-kter je zahrnut vcen vletu (npoje zanu. Cesta autobusem kPamukkale vede poplatek). Tento vlet lze absolvovat jenturisticky nedotenou krajinou poho Tau-zBeleku, Side aAlanye. rus, kde lid stle udruj tradin zpsob ivota. Bhem cesty se zastavte na sndani Poben plavba aped nvtvou Pamukkale je pestvka Pi tomto lodnm vletu budete mt ple- na obd. Vcen vletu je zahrnuta snda-itost poznat krsy stedozemnho poben, obd iveee (npoje si hradte sami) Turecka. Plavba zan vpstavu Alanya.avstupn do Necropolis aHierapolis. Cena Zpaluby lodi budete moci obdivovat his- nezahrnuje vstup do Antickho baznu.torickou st msta astarobyl hrad, kter se majesttn ty nad mstem. Dle seTahtaliPldenn vlet do nejvtho msta Turec- budete plavit podl pohdkovho pobe, k riviry Antalyemetropole, ve kter sesvhledem na krsn jeskyn. Mezi nejza-snoub souasnost shistori, nkdy je takjmavj pat pirtsk jeskyn, vn pir-nazvna jako perla Stedomo. Vrmciti schovvali uloupen poklady. Jeskyn odpolednho vletu do Antalye navtv- milenc, ve kter se pr ukrvali milenci te historickou st msta, kterou si bude- ped nepzn osudu, atak fosforeskujc te moci prohldnout tak bhem plavbyjeskyn. Osvte se pi koupn vprzra-podl pobe. Vcentru je monost vhod- n istm moi. Plavba pokrauje kolem nch nkup. Nsleduje nvtva akvriaproslul Kleopatiny ple adl na voln se 131 metr dlouhm podvodnm tune- moe, kde pi troe tst mete pozorovat lem anvtva Minicity se zmeneninamidelfny. Bhem plavby se na lodi podv tureckch pamtihodnost. Tento vlet lzeobd, vetn nealka, piva avna. NpojeHora Tahtali se nachz na jinm pobe-absolvovat jen zBeleku, Antalye aKemeru. jsou zahrnuty vcen. Tento vlet lze absol-Tureck riviry voblasti Antalya-Kemer vovat jen zAlanye, Okurcalaru aSide. asvoj vkou 2 365m je nejble kmoi. Lodn vlet po ece Manavgat Dokonce panuje nzor, e doslova obj-Pamukkale m Kemer, kter soused tak soblbenm przdninovm letoviskem Antalya. Turist si Tahtali zamilovali pln stejn jako zdej malebn okol akrsn moe. Na mimo-dn dobrodrun vlet se mete vydat novou kabinovou lanovkou, jej slogan je Sea to Sky apat ktm opravdu vyhle-dvanm. Letn dovolenou, kterou trvte umoe, tedy mete kombinovat svle-tem do hor. D se ct, e si pro svou atrak-tivitu nachz stle vce turist. Tento vlet Tento den budete mt nejdve pleitostlze absolvovat jen zKemeru.prozkoumat klikat uliky historick stiPi vlet navtvte uniktn prodn zaj-msteka Side apoznat atmosfru maleb- mavost, jej fotografie zdob mnoh ces- Delfinriumnho pstavu. Po prohldce msta se vyd- tovn prvodce. Tento Bavlnn hrad, jakNvtva ojedinlho delfinria spestrou te na prohldku certifikovanho zlatnictv.jej Turci vstin nazvaj, je tvoen kas- azbavnou delfn show, ve kter se vm Plavbu po ece Manavgat si mete zp- kdou travertinovch jezrek avodopd,pedstav ti cvien delfni ajejich cviitel. jemnit koupnm vndhernm mst, kdepo kterch stk tepl, vpnkem nasy- Budete mt pleitost piblit se kdelf-eka st do moe. Je to jedinen loka- cen voda. Nedaleko se nachzej ruinynm, zaplavat si snimi, pohladit si je avyfo-lita, nebo voda vece dosahuje teplotypohebit Necropolis aantickho mstatit se (za poplatek). Cena zahrnuje dopravu, 813 C avmoi 1825 C. Pokud vmHierapolis, kter ji ve starovku proslulovstupn aprvodce. Vcen nen zahrnut bude tst pt, uvidte tak elvy. Na lodidky svm livm pramenm. Budete mtobd, nebo se jedn opldenn vlet. MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 469'