b'Tureck riviraOsvujc przran moe, nekonen psit ple, impozantn poho Taurus, kvalitn golfov hit, zachoval antick pamtky amodern mstato je ideln kombinace pro proit ndhern dovolen. Poznejte nefalovanou chu orientu voblasti, ve kter si kad najde sv msto. Letn sezna zde trv od kvtna do jna astle tepl poas sgaranc 300slunench dn je toho zrukou.T ureck rivira se nachz napevnost se zachovalmi hradbami.n. Msto lk imnostvm obchdk jinm pobe Turecka ajePod n se rozprostr malebn p- se suvenry, zlatem akoberci, restau-omvnaStedozemnmstav, jemu vvod osmihrann er- racemi, bary idiskotkami.moem.Pledonjpechzejven v, apvodn centrum, kde se pozvolna, co znich uinilo przd- nyn sousteuje non ivot. Ple Belekje klidn amodern letovis-ninov rj pro rodiny sdtmi. Poho- Tulipnov festival jsou pevn psit, nkter shru- ko sluxusnmi hotely umstnmi p- Taurus, kter rovnobn lemujebozrnnm pskem. Ve vchodn s- mo ucca 12 km dlouh psit pl-pobe,chrntutooblastpedPrvn cibulky tulipn,ti jsou na nkterch secch vmoie. Zrove je to chrnn prodn nepznivm poasm. Dky tomu jepivezen do Holandska,kamenn plochy, avak vude jeoblast se spoustou pini aeukalypt tato st Stedozemnho moe jed- pochzely zTurecka. Tulipn jevybudovn psit nebo oblzkovamsto, kde elvy kladou do psku nou znejteplejch anejslanjch,dodnes povaovn za nrodnvstup do moe. Nejproslulej je tzv.sv vejce. Belek je znm kvalitnmi teplota vody vlt dosahuje nkdykvtinu. Kad rok vdubnuKleopatina pl, kde dajn trvilagolfovmi hiti. Bohat non ivot a 30 C.krsn chvle Kleopatra sMarkemazbavu nabz nedalek Antalya.Tureck rivira pat knejoblbenj- se vzemi kon TulipnovAntoniem, kter j tuto st zem m anejnavtvovanjm stemfestival. vroce 44p. n. l. daroval.Kemernachz se jin od msta Turecka, atak je zde rozvoj cestov- Antalya. Idky tomu, e le na pat nho ruchu nejviditelnj. Najdeme Sidepiblin 60 km vchodnpoho Taurus, pat knejkrsnjm tu luxusn ptihvzdikov hotelyod Antalye se na malm poloostro- anejvce zelenm oblastem Turec-akomplexn vybaven rezorty, alev rozkld malebn msteko Side.k riviry. Vzhledem kvelmi nzk-tak penziony ahotely stedn kate- Tento kdysi bohat pstav, prospe- mu dopravnmu ruchu jde otichou gorie. Nesmme vak zapomenoutrujc zobchodu sotroky, dostalznu, vhodnou pro nronj klien-na spoustu obdivuhodnch antic- jmno podle grantovho jablka.telu. Lk kromantickm prochz-kch pamtek. Napklad nejvtVedle nekonench psitch pl- km, krom pl si zde mete ut trhy se konaly vdnenm Side, Ala-letovisko nabz tak nezapome- letn pohodu vdobe udrovanch nya byla vcelm Stedomo znmnuteln zitky pi prohlen antic- parcch. Pvodn rybsk vesnika jako pirtsk pevnost, neuvitelnkch pamtek. Atmosfru msta siKemer, kter je obklopena prod-zachoval antick amfitetr me- vychutnte pi prochzkch kivola- nmi vpencovmi horami nrod-me najt vAspendosu avPerge sekmi ulikami sruinami byzantskchnho parku Olympos, se pemnila nachz nejzachovalej antick ms- kostel, mskch lzn aApollnovana modern lzn astala se centrem to na zem Mal Asie. chrmu. chvatn pohled na ms- letoviska. Nalezneme zde mno-to se ped vmi oteve zamfitetrustv obchdk, restaurac abar Letoviska ze 2.stolet, kter ve sv dob mohlvmalebnch ulikch. Je tu tak p- Alanyaatraktivn Alanya je nej- pojmout a 20 tisc divk. Metestav, kde kotv vletn lod ajachty vchodnjm letoviskem riviry. Natak navtvit archeologick muze- zcelho svta. Voblasti Kemer je skalnm vbku se ty stedovkum vbudov bvalch mskch lz- mon spatit nejvt poet delfn 430 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'