b'TURECKO Popis destinaceNekonen pleTurecko je zem Orientu na pomez dvou kontinent, most mezi kesanstvm aislmem, histori asouasnost lkajc kpoznn. Ji pi vysloven nzvu se mnohm vybav krsn koberce, zlato, bazary, slunen paprsky adlouh ple. Nejstar civilizace zde zanechaly stopy svch kultur apedurily zem ktomu, aby se stalo zajmavm turistickm clem. Skvlou rove slueb zdejch hotel si vtina dovolenk nedoke vynachvlit.N a zem dnenho Turecka see kuru. 1 TL jsou cca 3 K. Vppad, vyvjely nejstar lidsk civi- ednm jazykem je turetina. Vturi- e se jedn ocestu ze zem Evropsk lizace, vzkvtaly aupadalystickch oblastech se domluvte ang- unie do Turecka i zTurecka do zem slavn e. Prv tady vedle sebelicky nebo nmecky. EU, lze vhotovosti dovzt/vyvzt naleznete antick pamtky, byzant- max. 10 000 EUR, i ekvivalent tto sk chrmy ithl minarety. Legen- Lskov Kuchyn stky. Vppad vy stky mus drn zanikl msto Trja, popsanSouasn kuchyn je vsledkembt prokzno jej nabyt. Doporuu-vHomrov Illiad, bylo nalezenooechy msen kulinsk tradice tureckchjeme, abyste si ssebou vzali hotovost prv na severozpad Mal Asie.Vte, e ti tvrtiny svtovkoovnch kmen sindickou, per- vEUR nebo USD. Kreditnmi kartami Novodob historie Turecka je spo- produkce lskovch okskou, kurdskou aarabskou kuchynlze platit ve vtin hotel, obchod jena sMustafou Kemalem, zvanmanavc je znan ovlivnna oblas- i restauraci atak je mete pou-AtatrkOtec Turk, kter sjednotilpipadaj na Turecko?t Stedomo. Tureck pokrmy jsouvat pi vbru hotovosti zbanko-Turky anasmroval zemi evropskmNadruhm mst figurujevelmizdrava chuovvraznmat. esk koruny nelze vTurecku smrem. Tak proda m sv skvos- Itlie, tet je Gruzie. apat knejlepm na svt. Pev- vymnit.ty azvltnosti, jako jsou napkladn vtina se va i dus ake sma-ob kamenn epiky vKappadokiien se pouv kvalitn olivov olej.Cestovn pas avzumnebo travertinov kaskdy sdest- Salty jsou neodmyslitelnou sous- Oban R, kte cestuj do Tureck kami baznk vPamukkale. Turec- t mnohch jdel. Knrodnm pokr- republiky, mus mt cestovn doklad k pobe, lemovan atraktivn- mm pat kebab akofte. Kebab jsouplatn min. 150 dn od data vstupu mi plemi, je dlouh tm 8 000koenn pltky masa nabodnut nana zem Turecka. Vzov povinnost km. Nejkrsnj ple na vs ekajroe aopeen, kofte zase placikypro dritele cestovnch pas R, na Tureck rivie, kde pi koup- zmletho masa. Nrodnm npojemkte cestuj do Tureck republiky n ve Stedozemnm moi metenen kupodivu kva, ale aj. Podvza ryze turistickm elem ajejich pozorovat vysok vrcholky poho- se vmalch sklenikch na podl- pobyt nepeshne 90 dn, byla zru- Taurus. Na poloostrov Bodrumku, je velmi siln avydatn oslazen.ena. Vzhledem kmonm zm-tvo Egejsk moe kouzeln ztokyDalm oblbenm npojem je ajran,nm tkajcch se vstupu apobytu obklopen svahy pokrytmi piniov- sms jogurtu avody. Mezi cukrovin- vTurecku doporuujeme, abyste si mi lesy. A u jste milovnci prody,kami vedou baklava achalva. ped cestou ovili, zda se podmn-historickch pamtek nebo koupnky nezmnily. Pokud nejste obany vprzranm moi, Turecko vs pi- Mna R, informujte se na Velvyslanectv vt sotevenou nru aspln vaeMnovou jednotkou je tureck liraTurecka vPraze opodmnkch vstu-oekvn. (TL neboli TRY), kter se dl na 100pu apobytu.428 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'