b'Vlety TUNISKO PEVNINAPopisy vlet jsou pouze informan anezvazn. Bli info ojejich programu obdrte vdestinaci. Vlety jsou organizovny pi naplnn minimlnho potu zjemc (konkrtn poty budou upesnny vdestinaci).Vlety Vce na www.blue-style.czCESTUJTE APOZNVEJTEZOO Friguia KartgoSidi Bou Said Po panoramatickm vhledu na TuniskTunis zliv ana hlavn msto Tunis, jeho p-stav aprezidentsk palc nsleduje obd apejezd do hlavnho msta Tunisu. Pro-chzkou po Avenue Bourguiba, hlavn td vybudovan vdob francouzsk-ho protektortu, dojdete do historick-ho centra mediny, kter ukrv orientln tritsouk. Kdo neholduje smlouvn, me navtvit zzranou Olivovnkovou meitu, kter nabz pohled na cel dn mediny, nebo se projt vokol mstsk citadely, tzv. kasby.El JemKairouanTento pldenn vlet je vhodn zejmna pro rodiny sdtmi. Iostatnm se ale uri-t bude lbit krsn zoologick zahrada Friguia orozloze 36 hektar, kde najdete pes 400 zvat. Soust tto prohldky je lachtan show. Lodn vletTento celodenn vlet zahjte na pahorku Byrsa, kde bylo zaloeno pvodn fnickCelodenn vlet zan prohldkou kolo-msto Kartgo krlovnou Elissou. Potsea El Jem, kter bylo vmsk dob te-budete pokraovat do svtoznmhotm nejvtm na svt. Eukalypty lemova-historickho Kartga, znovuzaloen- n silnice vs dovede dle do Kairouanu, ho mskm csaem Juliem Caesarem.tvrtho vad svatch mst muslim, po Podvte se do Antoniovch lzn, kterMekce, Medin aJeruzalmu. Za hradbami pat knejzachovalej sti mskho Kar- mediny se nalz Meita lazebnka vyz-tga. Nsleduje prohldka nezapomenu- doben barevnou umleckou fajns, kde telnho modro-blho msteka Sidi Bouse dodnes dlaj chlapeck obzky. Archi-Slunce, moe, koupn aodpoinektoSaid, kter lk umlce zTuniska, Francietektura meity je velkolep svou jednodu-ve nabz tento lodn vlet. Odjezd rnoiodjinud. Zde mte monost za poplatekchost ijednotnost apat knejkrsnjm od hotelu ansledn thodinov plavbacca 3 TND navtvit soukrom muzeumislmskm stavbm vbec. Meitu obklo-na lodi podl pobe. Vrmci zastvkyDar Annabi, co je kompletn zachovanpuj trhysouky, kde typickou atmosfru na otevenm moi se mete vykoupatarabsk palc se vemi pokoji, ukzkoupodtrhuj manufaktury na vrobu koberc. i vyut brle anorchl pro poznn zdej- svatebnch at zrznch oblast TuniskaNa zvr zbyde voln as na nkup suve-ho podmoskho ivota.askrsnm vhledem ze sten terasy.nr. MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 423'