b'POUZE Mahdia TUNISKOUBLUE STYLEKLUBOV HOTELAnimace vetin pro dti idospl zdarma. Vce info oskvl klubov dovolen viz strany 2022 nebo na www.blue-style.czRODINN POKOJVIZUALIZACEMNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 405'