b'Popis destinace TUNISKO PEVNINATunisNabeulHammametENFIDHAPort El KantaouiSousseTUNISKO Skanes MonastirMonastirMahdiaSTEDOZEMNMOEsu. Nvtvnky pitahuj stavebnnkupnch monost, kavren, dis-pamtky amuzejn sbrky poch- kotk, dtsk zbavn park, minizoo, zejc a z9. stolet p. n. l., kdy bylaaquapark agolfov hit s18jam-Fniany zaloena kupeck osadakami.Hadrumete. Hlavn aktivitou Sousse je cestovn ruch. Tato Brna Sahelu Mahdiaje muslimsk msto je pipravena pivtat vrozrstajcmstypicky blmi domy vmaurskm se modernm parku hotel stle vcestylu, kopulovitmi meitami ath-host. Zcentra vs taxi, autobusy,lmi minarety. Proslavilo se zejmna turistick vlky atuk tuky (motorovnlezem potopen eck lodi zroku voztka) dovezou do romantickho80 n. l. snkladem mnoha umlec-pstavu Port El Kantaoui. kch pamtek, je jsou nyn uloe-n vmuzeu Bardo vTunisu. DnenPort El Kantaouijedno znejma- Mahdia m cca 30 000 obyvatel aje lebnjch letovisek le cca 6 km odnejdleitjm rybskm pstavem. Sousse. Ziv bl pstav byl posta- Ryby se zpracovvaj vmodernch ven v80. letech 20. stolet vjiho- zvodech, obyvatelstvo se tradi-evropskm stylupo vzoru fran- n zabv vyvnm atkanm plt-couzskho msta Antibeskolemna ahedvb. Mahdia nabz jedny pstavit pro jachty aplachetnice.znejkrsnjch, dosud nepepln-Kavrniky, bary arestaurace stera- nch psitch pl Tuniska spr-sami zvou kposezen. Je zde iadazranm azurovm moem. MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 389'