b'Tunisko pevninaStovky kilometr pl, olivovnkov hje, datlov palmy, eukalypty, jasmny, soln jezera, stle se mnc pou zdoben psitmi re-mi ajej nazelenal ozy, berbersk vesnice, starovk msteka atrit, meity, vn koen, velmi chutn kuchyn stedomo-skho charakteru, vynikajc erven arov vnoto ve utvrd nvtvnka, e si vybral dovolenou na sprvnm mst.V pomyslnm ebku obl- (souk), jeho arabsk ndech umoc- Nabeul, kde vedle keramiky, kame-benchzemprostrvenuje Olivovnkov meita. Opanouniny aostatnch hrnskch vrob-dovolen Tunisko figuruje natv je modern st okolo tdy Ave- k jsou kvidn ivrobky krajk pednch mstech. Dky zempisnnue Habib Bourguiba, kterou odakovotepc. Jin od Hammame-poloze je spojovacm mostem mezimediny oddluje Brna moe. Ms- tu se nachz turistick zna Yasmi-evropskou aafrickou kulturou. SeverNejlep datleto, kde kdysi stvalo Kartgo, je dnesne Hammamet, kde je zbavn park je pokryt pohom, kter postup- rezidennm pedmstm adominujaaquapark Carthageland. Jsou zde n smrem kjihu sesed amnnasvt mu msk Antoniovy lzn. Keh- kdispozici tak dv golfov hit.se vnekonenou pou. Pobe jeDo vky a 30 metr dokekm anezapomenutelnm dojmem pomrn lenit, jeho dlka je ccapsob star modro-bl msteko Skanes Monastirprzdnino-1300 km. Na jihu se rozkld Saha- vyrst datlov palma (datlovnkSidi Bou Said. Po Tunisu se vyplatvletoviskomezimstySousse ra, kter je s9 miliony km nejvtprav), jej sladk plody jsoucestovat pozemnm metrem TGM,aMonastir. Dky rozvjejcmu se tropickou pout na svt. Obyva- bohatm zdrojem draslku,kterpraktickyspojujevechnyturistickmu ruchu Skanes sMona-tel ij vozch, nachzejcch sechlru, eleza avitaminoblasti. stirem tm splynuly dohromady. vsuchch dolch ajsou vblzkostiadyB. Pesto si vak letovisko zachovalo spodnch vod.Letoviska sv osobit kouzlo. Naleznete zde Tunisko je hospodsky zvisl na Hammametmsto Hammametigolfov hit.turistice, aproto se sna zajistitle 65 km jihovchodn od tunisk maximln bezpenost turistm. Nametropole, vestejnojmennm zli- MonastirmstoMonastirse jeho zem se za vce ne ti tiscevu. Vzniklo ve 13. stolet na mstnachz cca 190 km jihovchodn let vystdala ada etnickch skupin.dvou mskch osad Pupput aSiagu.od hlavnho msta. Fniany zaloen A pijedete kamkoli vzemi, vu- Pro svou malebnost aklidnou polo- osada Rous Penna byla zkladnou pro de budete pekvapeni pvtivosthu se stalo od 19. stolet stediskemCaesara. V8.stolet Arabov opevnili apohostinnost mstnch, schop- umlc, jako byli Gustave Flaubert,pobe proti njezdm kik. Zt nch kdykoli vm pomoci. Guy de Maupassant aOscar Wil- doby je ipevnost Ribat. Nedaleko od de. Za poslednch dvacet let se zden je mauzoleum prvnho tuniskho Tunishlavn msto znan rozil cestovn ruch, ocoprezidenta Bourguiby. Krsa tohoto Tunisu se asto pezdv Pa sever- se zaslouil George Sbastien. Mezi- msta lk ifilmov reisry. Natel n Afriky. Dvodem je, e si stejnnrodn kulturn stedisko umstnse zde film Dobyvatel ztracen archy jako francouzsk metropole potr- vSbastienov vile pipomn jehoaseril Je Nazaretsk.p nejen na tradice, ale zrovepamtku. Hotely citliv zasazen m osobit atypick arm. Oblastdo krajiny, pmo na psitch pl-Soussepatrn nejvyhledvanj-nabz nvtvnkm kouzlo tisciletch, obklopuj rozshl parky h- m turistickm clem Sahelu (rodn kultury ikrsn ple. Star mstoc mimzami, eukalypty, palmamioblasti Tuniska) je Sousse, vzdlen (medina) je charakteristick tritmacypii. Nedaleko je mstekocca 140 km jihovchodn od Tuni-388 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'