b'Vlety DJERBAPopisy vlet jsou pouze informan anezvazn. Bli info ojejich programu obdrte vdestinaci. Vlety jsou organizovny pi naplnn minimlnho potu zjemc (konkrtn poty budou upesnny vdestinaci).Vlety Vce na www.blue-style.czCESTUJTE APOZNVEJTEOkruh ostrovem kutzv. menzelu, studny apod.) akone- vlky, do vesniky Matmata. Vtto ms-n samotnou krokodl farmu spiblinn krajin mete obdivovat poho Dahar, 600 krokodly od erstv vylhnutch akde se nately Hvzdn vlky. Pot navt-po nkolikametrov jedince. Nenechte sivte jedno zpodzemnch berberskch tro-ujt jejich krmen! Vlet je pldenn. glodytskch obydl. Dal zastvka je vnej-ve poloen vesnice Tamezret, kter je Lodn vlet zapsan na seznamu pamtek chrnnch organizac UNESCO. Voze Douz uvidte palmrie abudete mt monost absolvovat projku svelbloud karavanou do psen pout (za poplatek cca 30 TND/45min).TataouineChniniZbavn apohodov plavba na lodi pln pirt zpstavu vHoumt Souku na pse-n Ostrov plamek nedaleko Djerby. Pi troe tst budete pozorovat delfny pro-hnjc se kolem lodi. Na ostrov voln as na koupn aopalovn. Bhem odpo-Zastvka umsk cesty, nvtva Muzeainku vm pirti zlodi piprav velmi chut-nrodnchzvyka tradicv mste- n obd apak pedvedou vtipn scnky. ku Guellala aprohldka keramick dlnyPjemn zbava zaruena! Obd aneal-sukzkou vroby amonost nkupu. Pe- ko npoj bhem jdla jsou vcen vletu. sun do Er Riadhu aprohldka La Ghriby,Nvrat kolem 17. hodiny. Pejezd zDjerby na tuniskou pevninu pes jedn znejstarch synagog na svt. Potmskou cestu. Bhem cesty bude krtk nvtva nkter zlisoven oliv, seznme- MatmataDouz zastvka umalho solnho jezera. Pot n se sprocesem vroby olivovho olejepejezd pmo do msta Tataouine. Zde amonost jeho nkupu pmo na mst.navtvte mstn trh avrobnu cukrovin-Zastvka vnejvtm mst na ostrovky zvan gazel roh. Nsleduje pesun dovHoumt Souku. Voln as na nkupyhorsk berbersk vesniky Chnini, pro-azastvka upanlsk pevnosti upobe. hldka aobd (jdlo vcen vletu, npo-je extra). Pi zpten cest bude krtk Djerba Explore zastvka vtzv. ksaru, tedy vnkter zopev-Arel poskytujc zbavu ipouen zahr- nnch spek, kter se vokol nachzej. nuje 3 stimuzeum islmskho umn,Vlet zan pejezdem trajektem zDjerbyCesta pokrauje pes sprvn msto Mde-ddictv Djerby neboli skanzen sukz- na tuniskou pevninu. Odtud se vydte pesnine apes mskou cestu zpevniny zpt kou typickch djerbskch staveb (stat- Mareth, kudy vedla jedna zlini 2. svtovna Djerbu. MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 387'