b'Popis destinace DJERBAHoumt SoukDJERBASidi Mahrez Sidi YatiLa Ghriba MidounDJERBA AghirGuellalaSTEDOZEMNMOEhotel. Letovisko je vhodn pede- La Ghribavm pro rodiny sdtmi. Vblzkos- Synagoga La Ghriba, nazvan t ti se nachz golfov hit DjerbaLa Merveilleuse neboli Ndhern, se Golf Club (27 jamek), kter vzniklonachz ve vesnici Er Riad. Vesnice vroce 1995. je jednou ze dvou na Djerb, kter jsou ji velmi dlouho domovem zdej- Sidi Yativmstech, kde se severo-idovsk komunity. Uvnit stavby vchodn pobe svauje kjihu, pe- naleznete stny zdoben glazova-chz pl Sidi Mahrez pozvoln vps- nou kameninou abaroknm dev-it vbek; vbezprostedn blzkostinm tflovnm, okna jsou zdobena majku Taguermess bylo vystavnobarevnmi sklky. Vsynagoze jsou nkolik hotel. Tato malebn turis- uloeny jedny znejstarch svitk tick zna proslula irokmi psitmiidovsk try psan na gazel ki.plemi ajen vjimen skameni-tm dnem. GuellalaOblbenm vletnm mstem na jinAghirtato turistick zna sestran ostrova je Guellala, je ped-nachz na jihovchodnm pobestavuje tradin centrum hrnsk upkn psit ple Seguia, ktervroby na Djerb. Mstn hrni vm m msty kamenit dno. Do mstaochotn pedvedou samotn proces Midoun je to cca 6 km. vzniku dbn, vz i misek. MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 353'