b'DjerbaOstrov Djerbadlouh airok ple sjemnm pskem, nedozrn moe, kter mn barvu od tyrkysov pes smaragdov zelenou a po temn modrou. Mlo destinac se me chlubit 320 slune-nmi dny vroce ajen jedna se pyn vzduchem prosycenm vn zkvtk jasmnu, kter se stal nrodn kvtinou. Akde jinde by se mohl zastavit bjn eck hrdina Odysseus pi putovn zTrje? M on prv vn ostrovana ostrov zanechala sv otisky takahrnskm zbom. Ve mst se ho pilkala, atak se zdevjeho dvjm nzvuMeninx zna- nachz velk mnostv meit, dv setkal sbjnmi lotofgy,men nedostatek vody. Do dnennejvznamnj se jmenuj meita kte se ivili kvty lotos. Uchvtiladoby je pitn voda na ostrov adoTurk ameita Cizinc. Upsta-ho pohostinnost avldnost mstnchturistickch zn pivdna zpevni- vit se rozkld obrann pevnost obyvatel. Ta petrvala do souasnos- Pomeranovny potrubm podl msk hrze. NaBorj el-Kebir (Velk nebo tak pa-ti avkombinaci se zivmi blminkterch mstech ze zem vyvrajnlsk pevnost) z15. stolet, kter plemi apjemnm turistickmkvty lehce elezit asiiit termln pra- byla postavena na pvodnch sta-zzemm kopruje pvodn kulturnVoda zkvt pomeranovnkumeny, kter vyuvaj nkter hotelyroromnskch zkladech.ddictv celho ostrova. Nechte seklebnm elm (thalassothera-hkat jako Odysseus aprodlutem vestrann vyuit.py). Letoviskasi lto dky mrnmu klimatu a doPsob proti bolestem hlavy, Midounje to druh nejvt ms-pozdnho podzimu.vyrbj se zn npoje,Houmt Souk to ostrova, pjemn msto pizp-Djerbajepovaovnazajed- pidv se dojdel, je soust hlavn mstosoben cestovnmu ruchu. Rozkld no znejrodnjch mst na zemi.kosmetickch vrobk. Houmt Souk, vpekladu znamense cca 5km od severnch pobe-Tento nejvt ze 60 tuniskch ost- msto trhu nebo tak trn tvr,nch letovisek smrem do vnitroze-rov azrove nejvt severoaf- bv oznaovn jako hlavn ms- m. Naleznete zde mnostv kav-rick ostrov se nachz vjin stito Djerby, akoli Djerba spad podren, obchdk ameit. Kad ptek Gabeskho zlivu. Na jihovchodsprvn msto Mdenine. ije zdevdopolednch hodinch se vcent-je spojen spevninou mskou hr- okolo 44 500 obyvatel. Vcentruru kon tradin trh. Podte tu ve, z, kter byla vystavna na pvod- Houmt Souku se rozkld rozleh- co si budete pt (koen, obleen, nch mskch zkladech. Nejvy- l trit pln obchdk, drobnchkeramiku, klasick berbersk per-m vrcholem je pahorek Dhahretemeslnk aobchodnk. Kadky, koberce, dokonce ielektroniku) Adloun snadmoskou vkou 54 mden dopoledne se na hlavnm tri- amete si procviit smlouvn, pro (nachz se zde muzeum Guellalati March Central kon vjimenmstn trhy tak typick. Pokud vs se zajmavou expozic ase stylovoupodvanryb draba. Pi prochz- smlouvn unav, urit neopomete vyhldkovou kavrnou). Nejkrsnj- ce ulikami plnmi rozlinho zbo- nvtvu nkter zmstnch ajovenple se nalzaj na severu (Sidi si vychutnte typickou orientlnnebo kavren.Mahrez), tesy najdeme pevnatmosfru amete vyzkouet svj umajku Taguermess, upevnostiobchodnick talent pi smlouv- SidiMahrezjenejznmj Jillij na severozpad nebo uAdji- n cen koenho zbo, run tka- anejnavtvovanj pl na ostro-mu na jihozpad. nch koberc i keramiky. Vrocev. Nachz se na severovchodnm Djerba m mrnj podneb ne pev- 1968zdebylozaloenomuze- pobe. Podl tto ple svelice nina aje zde pomrn vysok rela- um se sbrkou tradinho obleenjemnm pskem se rozkld nejvt tivn vlhkost vzduchu. Absence vodyiat pro nevsty, idovskmi perkyturistick zna, vn najdete vtinu 352 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'