b'Zkladn informace TUNISKOasov rozdljako vR vdob zimnho asu-1 hodina vdob letnho asuMna Elektrick napttunisk dinr220 V1 TND = 1000 milimHlavn msto Oficiln jazykTunis arabtina afrancouztinaPRMRN TEPLOTY BHEM ROKUIV V VI VII VIII IX X XI22 18 25 20 30 22 33 25 33 26 30 24 26 23 21 20Jde odenn teploty amaj orientan charakter. Poas vdestinacch se me zmnit pi odjezdu. Individuln cestovate- osobn vci mus bt znovu vyve- vzvislosti na vnjch vlivech, kter nememe ani ovlivnit, ani pedpokldat pedem.l, vyuvajc zejmna charterovzeny. Je zakzno dovet zbran lety anepesahujc pobyt vce nevech druh krom dn registro-90 dn, vza mt nemus. Vzhledemvanch loveckch, explozivn mate- MAPAkmonm zmnm tkajcch seril, omamn apsychotropn ltky,Tunisvstupu apobytu vTunisku doporu- pornografii, produkty azbo, kterEnfidhaujeme, abyste si ped cestou ovili,mohou ohrozit bezpenost, zdrav,ALRSKOzda se podmnky pro vstup apobytnboensk ctn amorlku veej-nezmnily. Pokud nejste obanynosti. Mezi nevhodn pedmty pat- STEDOZEMNR, informujte se na Velvyslanectv tak dalekohledy. Kvvozu mstnMOETuniska vPraze opodmnkch vstu- flry afauny je nutn povolen mini-pu apobytu. sterstva zemdlstv, vvoz antic-kch pedmt je mon pouze naDjerbaCeln adevizov pedpisy povolen ministerstva kultury. Ve-Bezceln me 1 osoba dovzt alko- ker vlnov zazen se sm dovetTUNISKOholick npoje do obsahu 25 % alko- pouze na zklad povolen mstn-holu 2 litry, nad 25 % alkoholu 1 litr,ho telekomunikanho adu Agen- LIBYE400 ks cigaret, 100 ks doutnk neboce Nationale des Frquences (nap. 250 g tabku, 0,25 l parfmu a1 l toa- dtsk chviky). letn vody. Na pechodnou dobu lze dovzt: a 2 fotoaparty a20 filmPle, slunenky pro vlastn potebu, 1 kameru a20alehtkafilm, sportovn poteby, hudeb- Na hotelovch plch jsou lehtka n nstroje, 1 psac stroj, 2 dtskaslunenky zpravidla zdarma, na korky, 1 jzdn kolo, 1osobn po- veejnch si je mete pronajmoutDLEIT KONTAKTYta, CD pehrva apod. Dovezenza cca 510 TND/den. Velvyslanectv R vTunisku Velvyslanectv Tuniska vR98, Rue de Palestine, BP 53 Nad Vinkou 1325/7, 1002 TunisBelvedere 150 00 Praha 5 +216 71 781 916, 71 780 456,+420 244 460 652 /Consular71 847 242 Section - Visa/tunis@embassy.mzv.cz+420 244 460 653 /Secretary www.mzv.cz/tunis of the Ambassador/at.prague@diplomatie.gov.tnKompletn aaktuln informace oreimech vstupu, zastupitelskch adech azdravot-nch dokladech (nap. povinn okovn) naleznete na www.mzv.cz.POBYTOV TAXAVTunisku je zavedena povinn pobytov taxa, splatn na mst po pjezdu do ubytovacho zazen. Jej ve se odvj od kategorie ubytovacho za-zen. V5* a4* hotelu in cca 3 TND/osoba/noc, ve 3* hotelu cca 2TND/osoba/noc ave 2* hotelu cca 1 TND/osoba/noc. Upobyt do 7 noc je tovn skuten poet noc, upobyt 7 noc avce je tovno 7 noc. Taxa se plat pouze za osoby star 12 let vetn. Upozorujeme, e ve taxy me bt bhem sezny zmnna. Ppadn zmny naleznete na www.blue-style.cz nebo www.mzv.cz.MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 351'