b'TUNISKO Popis destinacePohoda izitkyZlatav ple sjemnm pskem ihistorick msteka pln iv atmosfryto je Tunisko. Nechte se strhnout energickmi trhovci, projdte se kivolakmi ulikami provonnmi jasmnem, mtovm ajem amstnmi specialitami, ato ve za zvuk orientln hudby. Tunisko vm oteve sv srdce ihned po vaem pletu avy si budete pipadat jako vrji. Navc poznte msta, kde se ped lety natela vesmrn sga Hvzdn vlky.T unisko pat mezi turistickyoblastech se domluvte anglicky,vydan smnrnou. Do Tuniska je velmi atraktivn msta nejennmecky aitalsky. dovoleno dovet veker cestovn zdvodu nepli vysokcheky aplatebn avrov karty aciz cen,alesouasndkystovkmKuchyn valuty vmax. vi 30 000 K. Vp-kilometr krsnch psitch pl- Tunisko je znm pedevm pikant- pad stky pevyujc uvedenouna behu Stedozemnho moe.Jedinen kuskus nmi jdly, do nich se velmi asto pi- hodnotu je teba otom informovat Po necelch tech hodinch letu sedv harissaostr pasta zfeferonekpi celnm adevizovm odbaven pi ocitnete na jinm kontinent, vmstTradin tunisk jdlo kuskus,rozmchanch volivovm oleji. Typic- pjezdu, ppadn vvoz nedeklaro-sodlinou tradic, kulturou inbo- jeho zkladem je kulatk pedkrmy: mechouia salt, brikvan stky deviz je sankcionovn enstvm. Zdej hotely se vyznaujkrupice, m nespoet variant. smaen plnn tstov tatika.odebrnm penz apokutou ve vi velmi ptelskou atmosfrou amst- Ty se navzjem li podleHlavn jdlo: kuskuspokrm zduenodebran stky appadn dalmi n kuchyn se vyrovn francouz- oblasti, rodiny ipleitosti,drcen penice, skopovho i hov- ednmi postupy.sk. Dobrodrunou povahu mekn je pokrm pipravovn. zho masa azeleniny. Npoje: tradi-uspokojit jzda dpem na jih zemn je erstv vylisovan pomerano- Cestovn pas avzumdo oblasti psitch pesyp nebov va. Vborn chutn sklenikaPokud oban R cestuj do Tunis-projka na hbet velblouda. Gol- mtovho aje spiniovmi oky.ka scestovn kancel amaj zaji-fist si pijdou na sv na nktermAsladkosti? Skvl! tn letenky iubytovn (voucher na zmnoha stle zelench green. Tm,ubytovn), vzum nepotebuj. Plat-kte holduj sportu, zajist neunik- Mna nost cestovnho pasu mus pekrao-ne monost vyuit plovch akti- Mnovou jednotkou je tunisk dinrvat alespo o3 msce plnovanou vit windsurfingu nebo plachtn.(TND), kter se dl na 1000 milim.dobu pobytu. Povinn pihlen na Tunisko nen jen poutn zem, je1 TND je cca 8 K. Tunisk mna nenpolicii zajist ubytovac zazen. Pi to kraj slunce, odpoinku, exotickvoln smniteln. Vmna devizo- opodnm oputn zem (nap. kuchyn aarabsk kultury, m velmivch prostedk je mon vban- zdvodu hospitalizace) je teba bohatou historii. Jej milovnci na nikch, hotelech asmnrnch zapodat ovstupn vzum na poli-na pevnin ina ostrov Djerba narazjednotn kurz. Je zakzn dovozcii vmst pobytu adoloit dvody na kadm kroku. ivvoz tuniskch dinr. Zbyde-liprodlouen pobytu. Pi vstupu do vm urit stka mstn mny, jecelnho apasovho psma je nutno e nutno ji smnit zpt na valuty, pro- pedloit krom pasu jet vypln-Oficilnmijazykyjsouarabtinato doporuujeme postupnou sm- nou registran kartu (obdrte ji na afrancouztina. ednm jazykemnu dle poteby apro ppad zpt- palub letadla). Pasov ednk vrt je pouze arabtina. Vturistickchn smny si uchovvat stvrzenkyspodn dl, kter je nutno odevzdat 350 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'