b'Zkladn informace ECKOasov rozdl+1 hodina vdob letnho asuMna Elektrick napteuro220 V1 EUR = 100 centHlavn msto Oficiln jazykAthny etinaPRMRN TEPLOTY BHEM ROKUIV V VI VII VIII IX25 19 30 21 32 23 33 25 29 24 25 22Jde odenn teploty amaj orientan charakter. Poas vdestinacch se me zmnit baklavu zvitky soechy asiru- e vrmci vlet plnujete navtvitvzvislosti na vnjch vlivech, kter nememe ani ovlivnit, ani pedpokldat pedem.pem aktomu vborn vno retsinaTurecko, vezmte si ssebou cestov-i anzov likr ouzo. n pas.MAPAMna Celn adevizov pedpisy MAKEDONIE1 euro (EUR) = 100 cent. Vti- Vrmci Evropsk unie plat vol-na hotel, obchod, pjoven autn pohyb zbo, nicmn uritou irestaurac bn pijm platebnvjimkou ztohoto volnho reimu je karty. Bankomaty jsou veobecnzbo, kter podlh spotebn dani.TURECKOdostupn, ale upozorujeme na to,Bez dodatench poplatk je mon e vmench turistickch letoviscchpevet vrmci zem EU limitova- ECKO EGEJSK MOEkartami platit nelze ankde nejsoun mnostv tohoto zbo pro osobnKorfuani bankomaty. Doporuujeme vzt sipotebu. ssebou radji dostatenou finannPro obecn mnostevn vymeze- Kefalonie ATHNYrezervu. esk koruny nelze vec- n osobn spoteby byly stanovenyZakynthos Samosku vymnit. tyto limity: 800 ks cigaret, 400 ks krtkch doutnk, 200 ks doutnk, Cestovn pas 1 kg tabku, 10 l lihovin (tj. tvrdhoKosOban R me cestovat do zemalkoholu), 20 l produkt se sted-EU na zklad platnho cestovn- nm obsahem alkoholu (aperitiv),Rhodosho pasu nebo obanskho prka- 90 l vna (ztoho max. 60 l umi- Krtazu. Nedoporuuje se vak cestovatvho vna) a110 l piva. Je zakzn na obansk prkaz soddlenmvvoz jakchkoli pedmt historic-rohem. Doklady by mly bt platnk hodnoty.minimln po dobu plnovanho pobytu mimo zem R. ObanskPle, slunenkyDLEIT KONTAKTYprkaz slou jako cestovn dokladalehtkavhradn pro jeho dritele. PokudPle jsou vecku vtinou veej- Velvyslanectv esk republikyVelvyslanectv ecka vesk tedy rodi cestuje pouze soban- n. Lehtka aslunenky si metevecku republiceskm prkazem, je nutn, aby dtpronajmout za poplatek, cena seG. Seferis Str. 6, Palaio Psychico Na Oechovce 19mlo vdy vlastn cestovn pas, atopohybuje vrozmez 68 EUR za sadu154 52 Athens, Greece 162 00 Praha 6 Steoviceivppad, e je zapsno voban- dvou lehtek ajednoho slunenku+30 2106 713 755, 6725332+420 222 250 9 43 skm prkazu rodie. Pokud nejstena den. Nkter restaurace abaryathens@embassy.mzv.czobany R, informujte se na Velvy- uplov promendy nabzej slu- www.mzv.cz/athensslanectv ecka vPraze opodmn- nenky alehtka zdarma pi zakou-kch vstupu apobytu. Pro ppad,pen jakhokoliv npoje. Kompletn aaktuln informace oreimech vstupu, zastupitelskch adech azdravot-nch dokladech (nap. povinn okovn) naleznete na www.mzv.cz.POBYTOV TAXAVecku je zavedena povinn pobytov taxa, kter je splatn na ms-t po pjezdu do ubytovacho zazen. Jej ve se odvj od katego-rie danho ubytovacho zazen. Piblin ve tto pobytov taxy je v5*hotelu cca 4 EUR/pokoj/noc, ve 4* hotelu cca3 EUR/pokoj/noc, ve 3* hotelu amn cca 1,5 EUR/pokoj/noc. Upozorujeme, e ve pobytov taxy me bt bhem sezny zmnna. Ppadn zmny naleznete na www.blue-style.cz nebo www.mzv.cz.MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 33'