b'Vlety SHARM EL SHEIKHPopisy vlet jsou pouze informan anezvazn. Bli info ojejich programu obdrte vdestinaci. Vlety jsou organizovny pi naplnn minimlnho potu zjemc (konkrtn poty budou upesnny vdestinaci).Vlety Vce na www.blue-style.czCESTUJTE A POZNVEJTELodn vlet do nrodnhovletu je zahrnuta veee, nealkoholickpo Katein. Zde uvidte trnit hoc ke, parku Ras Mohamed npoje, vodn dmka abedunsk aj. kter roste pobl olte. Odtud nsledu-je pejezd do Dahabu, kde si vrestauraci Objevte Sharm El Sheikh dte obd abudete mt prostor na nku-py avoln as. Nvrat do hotelu bhem odpolednch hodin (cca v16.00). Vlet na ostrov TiranVlet zahjte vrannch hodinch, kdy vs ped hotelem vyzvedne autobus. Prv-n zastvka bude vpotpskm centru, Vlet zahjte vrannch hodinch, kdy vskde si mete za poplatek zapjit nor-ped hotelem vyzvedne autobus. Prv- chlovac vbavu (brle, norchl, ploutve, n zastvka bude vpotpskm centru,Vodpolednch hodinch se vydte na vlet,pop. neopren). Pot dojedete pmo do kde si mete za poplatek zapjit nor- bhem kterho poznte Sharm El Sheikh.pstavu, odkud vyplujete na nezapome-chlovac vbavu (brle, norchl, ploutve,Navtvte meitu, kostel, pamtnk Al Fanar,nuteln lodn vlet, bhem kterho budete pop. neopren). Pot dojedete do pstavu,odkud se vm naskytne pekrsn pano- mt tikrt monost si zanorchlovat nebo odkud vyplujete na nezapomenuteln lod- ramatick vhled na Rud moe. Poslednzaplavat. Mete se tit na vynikajc obd, n vlet. Celkem budou 3 zastvky na nor- zastvkou je pstav, odkud poplujete podlkter bude zahrnovat barbecue, polvku, chlovn. Nrodn park Ras Mohamed jemalebnho moskho pobe, kter takvbr znkolika druh salt, grilovan jednm znejpopulrnjch potpskchmete obdivovat. Vlet zakonte volnmkue, kalamry, rybu arzn plohy. Na mst vEgypt. Mete zde spatit neskute- asem vproslulm centru Naama Bay, kdezvr se bude podvat seznn ovoce.n mnostv ryb apekrsnch korlovchje nespoet monost nkup. Ve veer-tes. Nvrat do pstavu je vodpolednchnch hodinch vs ek nvrat do hotelu. Uniktn poutn zitek hodinch. Na palub lodi dostanete zdar- na tykolkchma nealkoholick npoje, obd aovoce.Klter svat KateinyPo celou dobu plavby budou kdispozici dva zkuen instruktoi pro norchlovn.Veern poutn safariek vs nezapomenuteln odpoled-n vlet do pout! Nejprve si vzkladn Vrannch hodinch odjezd ke klte- zapjte tykolku (doporuujeme vzt ru sv. Kateiny (cca 270 km, uMojovysi tek na jzdu tykolkou, lze jej tak hory). Legenda oKatein prav, e mlazakoupit na mst). Se zkuenm prvod-OdpolednvletdodolWadiMan- bt provdna za csae Maxentiaavakcem se pak spolen vydte na pohodo-dar, vzdlenho cca 25 km od Sharm Elsatek odmtne. Pot, na radu poustevn- vou jzdu poutn krajinou. Prostor bude Sheikhu. Budete mt monost projet seka, pijme kesanskou vru azasnoub setak na jzdu na velbloudech, odpoinek na velbloudovi, navtvte bedunsk stansJeem. Csa Maxentius svol uencevbedunskm stanu, aj avodn dmku. avychutnte si romantick zpad slunceasna se j vru vyvrtit, ale ona dky svBhem vynikajc veee mete pozorovat nad okouzlujc poutn krajinou. Bhemkrse ainteligenci vechny obrt ke kes- zbavnou show (africk anbijsk show, veera je pipraven nabit program, vetnanstv. Maxentius ji proto nechv popra- fakr show). Ve veernch hodinch nvrat vkladu obedunech atradinho bedun- vit. Jej tlo zhadn zmizelo, a cca 600do hotelu (cca ve 21 hodin). Monost zajis-skho veera plnho tance adobrho jdla.let po jej smrti byly ostatky nalezeny natit pldenn dopoledn/odpoledn vlet na Nvrat do hotelu okolo 21. hodiny. Vcenhoe Sinaj aklter byl pejmenovn prvtykolkch.MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 345'