b'ECKO Popis destinaceKolbka civilizaceecko aletn dovolen vnm znamen ist moe, antick pamtky, skvl jdlo akvalit-n vno. U nikdy na nj nezapomenete abudete se chtt vracet. Podle svho naturelu si vyberte letovisko pln ivota, nebo naopak klidnj msto vtsnm kontaktu setnmi tradicemi. Kouzeln adivok proda isrden atmosfra tto zem tisc ostrov vs uchvt. U jste byli na Krt, Rhodosu, Samosu nebo teba na Zakynthosu?T yrkysov moe pod blankyt- beh pesahuje 13600 km, aton minojsk kultury. Jist si najdete nou oblohou, hejiv slunennejen dky zmiovanm ostrovm,chvli tak na jedno znejbjenjch paprsky abl domky poskl- kterch kecku nle pes dva tisce,apitom nejprostch poten, jak dan jako kostky na bo svahu nadale tak dky lenitmu pobe pev- ecko nabz posezen uvynikajc-pstavem to je typick obrzekniny. Moe bylo od potku nepo- ho jdla se sklenkou svho domc-ecka. Okouzlujc prodn scenrieJazyk opedenstradatelnm zdrojem obivy, dlei- ho vna na behu moe. Nezbv ne protkan bohatou histori abjnmitou dopravn, obchodn avojenskoupopt KALIOREXI (= dobrou chu) mty alegendami jsou jako stvo- tajemstvmcestou avsouasn dob imagne- aJAMAS (= na zdrav)!en pro vai bjenou dovolenou.Za prvn formu etiny jetem cestovnho ruchu.Nevhejte ochutnat pestrou azdra- Kad cestovatel si me vybratevou eckou kuchyni vnkter zmst- povaovna mykntina, jemezi divokm pobem slenitmOficilnm jazykem je etina. Vec-nch taveren sptelskou obsluhou. byla zhruba do roku 1500 pedhorizontem aklidnou psitou pl- kujevelmirozenanglitina ecko je kolbkou evropsk civili- Kristem zapisovna pomoc sromantickou atmosfrou. Vti- anmina. Vechny smrov ainfor-zace snad kad si vybav anticklinernho psma A. To sena zem je tvoena horami akopciman tabule jsou napsny eckm filozofy, umlce apolitiky i olym- dosud nepodailo rozlutit.sbujnmi lesnmi porosty, olivovmipsmem ilatinkou.pijsk hry. Je to zem sjedinenouhji avinnou rvou. Na mnoha ms-kulturou ajazykem, skrajinou, ktertech vystupuje poho pmo zmoeKuchynpat knejromantitjm vEvrop,atvo tak okouzlujc scenrie. A ueck kuchyn je nejenom velmi zem sletitou tradic apohostinnmse tedy vydte do hor, les, kjezermchutn apestr, ale hlavn zdrav. obyvatelstvem. nebo na pobe, vdy spatte nd- Olivov olej aspousta koen jako eck stt pat mezi nejoblbenj- hernou asv krajinu. oregano, bazalka, skoice atyminturistick destinace. Vznamnouecko je vneposledn ad znmdvaj mstnm jdlm znamenitou roli vtom hraje jeho rozloha, kte- dky svm architektonickm aum- chu. Nebute pekvapeni, kdy vs r je zjedn ptiny tvoena ostro- leckm pokladm. Ibhem krtkhomajitel taveren pozvou pmo do vy, znich mme letos vnabdcepobytu se mete vypravit na nkte- kuchyn nahldnout pod pokliky, Rhodos, Kos, Krtu (vetn nkoli- r zvlet aprohldnout si historic- vybrat si erstvou rybu aobjednat ka letovisek vndhernm regionuk pamtky. Toulky po ostrovech vssi to, co na vs nejvce zapsobilo. Chania na zpad tohoto ostrova),zavedou do starho pstavu Rho- Rozhodn by byla koda neochut-Zakynthos, Kefalonii, Samos aKor- dos, kde kdysi stval Rhodsk kolos,nat ryb speciality, gyros masovou fu. dn stt vEvrop nen nato- jeden ze starovkch div svta, isms, musaku nkyp sbaklany lik spjat adoslova prostoupenktroskm krlovskho palce vkrt- amletm masem, tzatziki pokrm moem. Dlka vekerch eckchskm Knossu, stedisku pozoruhod- zjogurtu, okurek, esneku aoleje, 32 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'