b'SharmEl SheikhZatmco nruiv plavci m do Hurghady, sematak do Marsa Alamltaj milovnci potpn anorchlovn. Korlov tesy najdou u pi pobe! Je zde spousta vyhlench lokalit (nap. Blue Hole). Nadenci do historie se vyprav ke klteru sv. Kateiny ana Mojovu horu. Pro ty, co se rdi bav, je tvr SOHO sobchody, kavrnami, kinem, ledovm barem, kluzitm azpvajc fontnou.P vodn mal rybsk ms- letovisek, kter vm jednotliv ped- Slovo dahab znamen varabti-tekonanejjinjmcpustavme opr dk ne. Nyn sen zlato aodkazuje na barvu psku Sinajskho poloostrova bylopojme dozvdt nkolik zajma- pokrvajcho mstn ple. Letovis-vminulosti obydleno beduny, kte- vost opoloostrov, vjeho jin s- ko je strategickm mstem pro vle- vabsolutnm poklidu vyuvaliti se nmi nabzen hotelov kom- ty ke klteru sv. Kateiny, na Moj-bohatstv mstnho moe. V posled- Vodn dmky plexy nachzej. Sinajsk poloostrovovu horu i do Barevnho kaonu. nch desetiletch se vak tv Sharmje pomyslnm mostem mezi AfrikouVmsteku se nachz mnostv El Sheikhu zmnila. Nynj destina- Ve vtin egyptskch kavrenaAsi. Severn pobe omv Ste- restaurac, bar aobchdk. Dahab ce se dl na dv sti, konkrtn nasi krom npoj metedozemn moe, jin pro zmnu Rudje proslul potpskou lokalitou star msto stritm apstavem naobjednat tak vodn dmkumoe, kter dky korlovm tesmBlue Hole, kter je clem dobrodruh jihu ana luxusn turistick stediskoneboli u. pat mezi nejkrsnj lokality prozcelho svta. Je obklopena korlo-Naama Bay situovan cca7 km sm- norchlovn apotpn. Smremvmi tesy, je se jen nkolik metr rem na sever. Prv undhern plena vchod kon zem Egypta hra- od behu svauj do hloubky pes sto ve stejnojmenn ztoce vyrostly vel- nic sIzraelem, ta se na jihu ztrc vemetr. Potpn vtchto mstech je kolep amodern hotelov komplexyvodch Arabskho zlivu. Na zpadndoporuovno jen opravdovm pro-sptelskou atmosfrou.stran je poloostrov zcela oddlen odfesionlm.Nejzajmavj anejvce fascinujcAfriky Suezskm prplavem. na tto oblasti je podmosk svt.Vzhledem ktomu, e pevn st Nabq Baycca 5 km severn od Teplota vody je ideln po cel rok,Sinaje je pokryta pout, je pro njletit se nachz toto modern leto-co umouje nejen koupn, aletypick subtropick podneb. Horkvisko srozshlmi hotelovmi kom-inorchlovn apotpn vkadmdny stdaj pjemn chladiv veeryplexy. Jeho nejzajmavj anejvce ronm obdob. Ponoit se do lkavanoci pln hvzd. Poben oblas- fascinujc soust je barevn pod-modrch vod, bezstarostn zkoumatti jsou svtem diametrln odli- mosk svt. Veer se mete projt pestrobarevn rybky atisce dalchnm od pustho vnitrozem. zempo poben promend avyzkouet obyvatel vzcnch korl me- se pyn nejen naervenalmi hor- si smlouvn vmstnch obchdcch te hned uhotelovch pl. Mnohskmi masivy, spadajcmi zvkynebo jen tak posedt vnkterm hotely maj pm pstup kokra- a 20 00 m n. m. do hlubin Rudhozmnoha bar akavrniek.ji korlovho tesu aumouj takmoe, apoutnmi ozami bedun, ivelmi prmrnm plavcm poznatale hlavn chvatnmi potpskmi Sharks Baytato klidnj oblast bezprostedn, alespo sbrlemilokalitami, jim vvod nrodn parklejenprkilometrodletit anorchlem, nepebern bohatstvRas Mohamed aostrov Tiran. ajej ple jsou oznaovny za jed-zdejch hlubin. ny znejistch na svt. Do moe Vdostupn vzdlenosti od letitLetoviska skorlovm podlom se na vti-vSharm El Sheikhu se nalz ada Dahab. Pjemn letovisko le ccan znich vstupuje zmola, naleznete dalchatraktivnchpmoskch100 km severn od Sharm El Sheikhu.zde inkolik center vodnch sport. 322 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'