b'Vlety MARSA ALAMPopisy vlet jsou pouze informan anezvazn. Bli info ojejich programu obdrte vdestinaci. Vlety jsou organizovny pi naplnn minimlnho potu zjemc (konkrtn poty budou upesnny vdestinaci).Vlety Vce na www.blue-style.czCESTUJTE APOZNVEJTEAsun aEdfu Abu Dabbabnorchlovn Plavba zmodernho pstavu vmsteku Port Ghalib. Odplouvte na msta vyhle-n vskytem vodnch elv, moskch krav aryb: Marsa Shouna aMarsa Mubarak. Po norchlovn nsleduje obd zerstvch ryb nebo kue. Pot mete relaxovat na lodi nebo as vyut kdalmu prozkoum-vn korlovch tes Rudho moe. Cena zahrnuje transfer, dopravu na lodi, obd, chlazen nealkoholick npoje, vbavu na norchlovn.Celodenn vlet zahjte nvtvou nejza- Pldenn vlet ke korlm, kter jsouJeep Super Safarichovalejho chrmu boha Hora vEdfu. Povyhlen vskytem vzcnch velkch obd vjedn zmstnch restaurac peje- elv adugong (moskch sirn). Vcen dete kpehrad High Dam amotorovmzahrnut transfer aminerln voda.lunem se pesunete na ostrov schr-mem Philae. Vpozdnch veernch hodi- Nvtva msteka El Quseirnch nvrat na hotel. Vcen je zahrnut prvodce vEdfu avstup do mstnho chr-mu Horus, transfer motorovm lunem, vstup do chrmu Philae aobd. Npoje za poplatek.LuxorVlet zahjte nvtvou pstavu. Budete pokraovat prohldkou mstn meity, kos-tela apevnosti. Vychutnte si mstn kvu anakoupte si na bazaru. Pot nvrat do hotelu. Vcen je zahrnut vstup do pevnosti anealkoholick npoj vkavrn.Pldenn vlet zahjte odjezdem vd-Vrannch hodinch odjezd do Luxoru, kte- Port Ghalibnorchlovn pech.Zastvkanaoberstven,u r je vzdlen cca 320 km (bhem cesty(za poplatek) aprojka na velbloudu. bude pestvka cca30minut). Cca v10:30Vyzkoute tak tykolku anavtvte pijedete do Luxoru. Nsleduje prohldkabedunskou vesnici, kde se setkte smst-komplex vKarnaku (cca1,5hod.). Potnmi zvyky. Po zpadu slunce vs ek bar-si dte obd (npoje extra). Pesunete sebecue veee aorientln show. Po setm-kMemnonovm kolosm ado dol kr- n budete mt monost pozorovat hvzdy l, kde navtvte ti hrobky (Tutanchamo- dalekohledem. Nvrat do hotelu. Vcen nova hrobka za poplatek cca 100 LE). Dleje zahrnut transfer dpem, tykolkou, jz-asu nsleduje nvtva alabastrov dlny.da na velbloudu, prvodce, veee, nealko Pokraujete nvtvou chrmu krlovnynpoje aminerln voda. Je mon itzv. Hatepsut avrobny papyrusu. Pjezd dorodinn verze tohoto vletu bez jzdy na hotelu vnonch hodinch. tykolkch.MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 321'